Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal - Perfil i preguntes a en Joan Vilà

 

Logo

 

Edat: 40
Lloc de naixement: Sant Pere Pescador
Residència habitual: Sant Pere Pescador
Anys de residència: 40
Estat civil: Casat
Nombre de fills: 3
Nivell d''estudis: Bàsics
Situació laboral: Empresari
Creences religioses: Catòlic no practicant
Connexió a internet/adreça de correu electrònic: Si / Si
Llibres llegits anualment: 12
Estil de música preferit: Tot en general
Animals de companyia: Si en tinc de tot tipus i molts, ja que m''agraden moltíssim
Escolarització dels fills (tipologia de centre): Escola pública Llagut
Espai de l''habitatge habitual: 400m2
Règim de tinença de l''habitatge habitual: Propietat
Altres propietats immobiliàries: Si
Interval d''ingressos nets mensuals (0-1000, 1000-2000, 2000-3000 i més de 4000): Més de 4000 Euros
Llengües parlades: Català i Castellà i francès
Anys de militància al partit actual: Cap
Militància a altres partits: Cap
Càrrecs dins el partit: Cap
Experiència com a regidor: Si, 4 anys
Altres càrrecs electes actuals: Cap
Altres càrrecs electes anteriors: Cap
Associacions i entitats a cíviques a les que pertany: No pertanyo a cap però col·laboro amb totes
Autoposicionament ideològic (dreta-esquerra): Esquerra
Autoposicionament ideològic (català-espanyol): Català

Entrevista

Quina motivació principal us ha portat a presentar la vostra candidatura ?
- He viscut tota la vida a Sant Pere Pescador i crec que Sant Pere ha quedat estancat des de fa uns anys. Veig un poble ensopit i oblidat, mancat de noves idees de progrés. I això depèn en gran mesura de l''ajuntament actual. Som una opció jove, renovada d''idees, molt motivats i amb ganes de treballar pel municipi, tot això, juntament amb la plena confiança que ens ha dipositat el partit, hem cregut que era el moment oportú per encarar amb plenes garanties d''èxit, encapçalar l''ajuntament de Sant Pere Pescador a partir del pròxim dia 27 de maig.

Penseu fer dedicació exclusiva?
- No, però si que dedicaré tot el temps que sigui necessari juntament amb tot el grup per dur a terme el nostre programa, per escoltar les inquietuds i problemàtiques dels veïns i ajudar-los en la mesura que ens sigui possible.

Quines son les 5 primeres prioritats del vostre projecte per Sant Pere ?
-Millorar les relacions dins i fora de l''ajuntament (personal, tècnics, associacions, institucions, ajuntaments veïns, etc...) Com a municipi petit que som, creiem que un bon treball en equip és indispensable per complir objectius.
-Política de portes obertes... escoltarem a tothom sense excepció
-Incrementarem la Seguretat ciutadana per adaptar-la a les necessitats del municipi... sens dubte cal més presència policial. No pot ser que amb un municipi de 2000 habitants els nostres fills/es no puguin anar tranquilament pel poble com fa quatre dies.
-El centre del poble és el nostre dia a dia.... Ens centrarem amb la millora estètica del municipi, volem que Sant Pere sigui un poble bonic i net, un indret on sentir-nos-hi a gust, i els carrers i els espais públics siguin agradables de passejar-hi i fer-hi vida.
-Afrontarem la incidència al municipi d''un percentatge d''immigració elevat

Quins projectes prometeu portar a terme en cas de guanyar aquesta legislatura?
Entenc que ens referim a urbanisme/infraestructures:
-Un nou dispensari mèdic més gran i amb més personal sanitari.
-Una escola bressol municipal amb horari de matí i tarda i servei de menjador.
-Reconstrucció integral o construcció d''unan nova escola. Volem mantenir una educació pública de qualitat.

Quins projectes voleu portar a terme a llarg termini?
- Un pont nou i deixar l''actual com a pas de vianants i carril bici, però ep! ho farem a mig termini.

Què penseu fer pel futur de l’agricultura ?
- Com a un dels eixos econòmics del nostre poble, el sector viu moments difícils i necessita rebre el màxim suport per part de l''ajuntament. Mantindrem les infraestructures com s''ha vingut fent fins ara (camins, recs, marges... ) i tramitarem els ajuts institucionals des de l''ajuntament com per exemple el pla de desenvolupament rural.

Què penseu fer pel futur del turisme?
- Hem de tenir en compte que per la situació geogràfica el turisme a Sant Pere és una font de riquesa important i en viu molta gent, per tant no sols s’ha de mantenir si no potenciar-lo durant el llarg de l’any. Impulsarem la creació d''una associació de turisme per d’una vegada per totes implicar tots el sectors del municipi, on s’analitzaran totes les propostes i iniciatives turístiques i es potenciaran les que creguin que faran incrementar el turisme de qualitat, sostenible, enriquidor i en benefici de tothom.
- El turisme de qualitat i enriquidor és exigent, haurà de poder gaudir del nostre entorn, i exigeix uns serveis en condicions. Millorarem els serveis bàsics i els equipaments de la platja i del riu, i farem el mateix amb els seus accessos respectant en tot moment i al màxim el nostre entorn natural.
- Juntament amb els esports nàutics i de vent, la construcció del nou pavelló obrirà un ventall de possibilitats al nostre municipi per a impulsar i coordinar des de l’ajuntament projectes de turisme esportiu durant i fora de temporada.

L''escola està incrementant l''alumnat any rere any, pel que està previst que calgui fer un desdoblament. Què penseu fer per l’educació ?
- Dedicarem els nostres esforços a intentar evitar la saturació actual de les aules, proposant l''ampliació de l''escola Llagut i en el cas de no ser viable degut a la construcció del nou pavelló, oferirem uns terrenys al Departament d''Educació per que dugui a terme la construcció d''una nova escola.

Es diu que l''ambulatori està desbordat i que no té les mides adients. Què penseu fer per la sanitat?
- Com ja he dit, el nou dispensari mèdic i l''increment del personal sanitari és una de les nostres prioritats.

Sant Pere té un entorn privilegiat pel Parc Natural, la platja i el riu, quines mesures penseu prendre per conservar aquest patrimoni?
- No sols protegirem l''entorn que ens caracteritza si no que a més el potenciarem. Hem de poder gaudir del nostre entorn.

Què penseu fer per la seguretat ?
- Negociar amb les administracions corresponents per: incrementar la presència policial dels mossos d''esquadra al municipi, tenir una oficina de denúncies, i estudiar la viabilitat de la creació d''un cos de policia municipal.

Penseu tirar endavant el projecte del pont de vianants ?
- Coincidim amb el conseller de política territorial i obres públiques, Joaquim Nadal, que és prioritària la construcció d''un nou pont i deixar l''actual com a pont per vianants i carril bici.

El poliesportiu pot ser un valor integrador i incentivador pel jovent del municipi, però força gent és crítica envers la prioritat del projecte. Roses disposa d’un nou poliesportiu i te una utilització de 1704 usos a la setmana i un padró de 9800 persones. Sant Pere te una població de 1997 d''empadronats i per tant és possible que a tot estirar arribi a tenir al voltant de 347 usos a la setmana (anant be i sense tenir en compte que no disposa de piscina (que sovint és diu és la clau d''aquesta mena d''instal·lacions)) i que a Roses hi van clubs de fora de Roses com algun de Figueres. A més els santperencs ja disposen d’un antecedent a sala polivalent que entre els seus propòsits de disseny és el de poder-hi practicar esports però que tanmateix molts acorden a dir que el seu ús està molt per sota de les seves possibilitats projectades. Segons sembla, encara manquen diners per acabar el projecte, ja que el projecte de gestió no té calculat els voltants com la plaça del davant. El projecte té un cost considerable de manteniment i en diverses ocasions s''ha dit que no hi havia diners. Tenint en compte que a Sant Pere hi ha altres infraestructures que cal arreglar com l’ampliació de l’escola, l''ambulatori o el carril bicicleta junt amb el nou pont i l’Avinguda d’Empúries, creieu convenient que s’hagi prioritzat el projecte del poliesportiu?
- Tot i que crec que un pavelló poliesportiu és una estructura bàsica per a qualsevol municipi de 2000 habitants la despesa és molt considerable i suposa un gran esforç comú. Amb això vull dir que atenent-nos al baix pressupost de què disposa un ajuntament d''un poble com el nostre, tenim clar que hi havien altres mancances que Sant Pere hauria d''haver solucionat abans, hem de tenir en compte que per desgràcia no hi ha cap més associació esportiva que el futbol. Pensem igualment que és un error no haver previst la construcció d''una piscina exterior i tot un seguit de serveis esportius exteriors i adjunts al pavelló per així treure''n més profit.

La immigració és un tema important per al municipi. El setmanari Empordà, que el dia 13-1-2007 es va publicar un article amb el títol: “Un de cada 3 censats a Sant Pere és d’origen estranger”. Al municipi hi conviuen més de 45 nacionalitats i a l''escola hi ha al voltant d''un 50% de nouvinguts, i hi ha previsions de que pugi fins a un 75%. Al diari EL PAIS es fa ressò un projecte de del govern central ja que ha endegat un projecte per a la integració dels immigrants dotant als ajuntaments de partides pressupostàries. Quins projectes teniu per als immigrants nouvinguts?
- Hem de tenir en compte que som un dels primers municipis de l''estat espanyol en percentatge d''immigració. No volem que Sant Pere se''l conegui únicament per ser ciutat dormitori i destí d''una immigració descontrolada. Cal actuar! Posarem més ènfasi en fer saber a les administracions la situació que viu Sant Pere Pescador per així rebre assessorament i ajudes de tot tipus. Hem de difondre que Sant Pere està d''acord amb integrar el nouvingut, però sempre des de la garantia de drets, deures i obligacions i concertarem solucions de caràcter municipal a les noves problemàtiques que es deriven de l''alt índex d''immigració que vivim al nostre municipi.

Com veieu el futur de Sant Pere els propers 100 anys ?
- Esperem que molt millor que ara, mantenint la imatge de Sant Pere Pescador com a exemple de vila integrada amb l''entorn però adaptada a l’època pel que fa a serveis, imatge i infraestructures.

A banda de que tot depèn de les circumstàncies, amb quins partits pactaríeu i amb quin no i perquè? quins altres possibles pactes preveieu?
- Tot depèn dels resultats del pròxim dia 27 de maig i pactarem amb el grup que tingui el programa més semblant al nostre.

Preguntes específiques per PSC:

En Domènec va fer llista pel PSC a les darreres eleccions i ara ha passat a CiU, quina és la vostra opinió?
- No vull entrar a valorar el perquè de la seva decisió, i personalment tinc un bon concepte d''en Domènec. Val a dir, però, que no hem tingut cap problema personal i que li havia comunicat en diverses ocasions les ganes de tirar endavant aquest projecte.

 

Noves preguntes:

Al Bon Relax hi ha 32 vivendes a l’Avinguda d’Empúries, d’aquestes n’hi ha 11 que hi viuen tot l’any i hi tenen sortida de vehicles. Les darreres legislatures han fet ben poc per evitar la perillositat de l’Avinguda d’Empúries tot i que a banda dels senyals, es pot posar enllumenat, semàfors, passos de vianants, voreres, un radar o sotracs. Què penseu fer fer-hi a curt termini?
- Posarem passos de vianants per donar més aspecte de carrer i estudiarem amb Trànsit posar un radar per reduïr la velocitat. Si això no fa cap efecte estudiarem posar "bumps" per reduïr la velocitat.

Donat que no hi ha amplada suficient a l’Avinguda per fer-la prou segura, a llarg termini hi ha un pla aprovat per fer una nova carretera cap a l’est de la urbanització, teniu intenció de portar aquest projecte endavant aquesta legislatura?
-En función de la ubicació del nou pont estudiarem aquest projecte o algun altre traçat que alleugi aquest carrer del transit actual.

La meva pregunta és per als tres candidats: A la primera pregunta únicament cal respondre SI o NO. “Consideren que l’Avinguda d’Empúries reuneix las condicions mínimes de seguretat per a les persones que volen anar en bicicleta des dels càmpings fins al poble i, també, per a les persones que tenen la seva vivenda en aquesta avinguda?.”
- No, aquesta avinguda no compleix les necessitats de seguretat amb el trànsit que hi circula.

Fins a quin punt és important la seguretat de les persones?.
- Vital, molt per sobre d''altres prioritats que l''equip de govern actual ha sobrevalorat.

Cal tenir en compte que, a l’estiu, la majoria dels ciclistes solen ser famílies amb criatures i que, d’altra banda, una carretera segura potenciaria una imatge de Sant Pere més ecològica i respectuosa amb el medi.

- Soc veïna del Bon Relax de St. Pere des de desembre del 2003, concretament de l'' avinguda d'' Empúries (Bon Relax I), tinc varies preguntes a fer:

1.- M'' agradaria saber com pensen solucionar el tema de la seguretat d'' aquesta avinguda, tot i que gairebé tothom la coneix o bé com la carretera de l'' Escala o dels campings i per la qual cosa es podria dir que els conductors que no viuen en el Bon Relax no respecten el senyal de prohibit anar-hi a més de 40. A més de la manca de pas de zebra per poder travesar l'' avinguda.
-Com ja hem dit el radar i els passos de vianants son prioritaris a curt termini, i a llarg termini la modificació del traçat.

2.- El tema de l'' enllumenat a l'' Avinguda, al desembre del 2003 vaig fer una instància demanant un llum per poder sortir al menys a llençar les escombraries. A data d'' avui no he rebut cap mena de resposta.
-Pretenem respondre a totes instàncies que se''ns presentin per garantir la nostra política de portes obertes.

3.- Reciclatge. No hi ha prous contenidors de reciclatge de vidre, envasos i cartró a l'' urbanització.
-Garantir la qualitat i especialment la seguretat i l''estètica dels contenidors és una de les nostres prioritats.

L'' urbanització Bon Relax ha estat molt olvidada per l'' únic alcalde que jo he conegut, m'' agradaria moltísim que fessin un tomb per tota l'' urbanització i molt especialment on vivim nosaltres amb la nostra filla de 4 anys, que té molta por de travesar el carrer i em de fer "birgueries" per poder sortir de casa amb el cotxe o simplement per anar a passejar. Moltes gràcies.
-Considerem la seguretat vial vital per tots els santperencs

Pregunta per Independentes per SPP – AC (si els altres partits també volem respondre sobre els usos de la platja també els pot ser interessant)

Voldríem fer una pregunta relacionada amb la vostra proposta núm. "21) Redacció d''un Pla especial d''ordenació de platges que reguli els requisits que han de regir les activitats en aquest entorn" : ¿Per a l''elaboració del Pla Especial d''Ordenació de Platges tindreu en compte les opinions i necessitats de les entitats i les persones que des de fa molt de temps estem treballant de forma legalitzada en aquesta platja? En cas afirmatiu, ¿quan teniu pensat fer una reunió per iniciar el Pla?

En termes generals, pensem que una regulació dels usos i activitats de la platja pot ser molt positiva. Però el que s''hauria d''evitar, és que el mencionat Pla només servís per incrementar les taxes i posar encara més entrebancs a la realització d''activitats.

Salutacions cordials, Xavier Casorrán. President Ones Club Esportiu

-Com es veu reflexat en el nostre discurs, el tema dels usos de la platja també ens interessa, i molt. Som conscients que és un tema complex donat que afecta a diverses entitats (Ajuntament, Costes i Marina i Parc Natural del Aïguamolls de l''Empordà) i usuaris: pescadors, banyistes, nudistes, navegants en windsurf, kitesurf, vela lleugera... Efectivament cal regular aquests usos però creiem que afortunadament tenim una platja molt gran i podem trobar l''espai per a tothom pel que hem de fer un estudi de viabilitat adient.


Copyright 2006 - 2011 · SantPerePescador.com · Emporda Disseny Web · Avís Legal · Anuncia't · Contacte
SantPerePescador.cat no te cap vinculació amb l'Ajuntament de Sant Pere Pescador