Federació Convergència i Unió - CiU - Entrevista a en Pere Girbent

Logo

Perfil

Edat: 43
Lloc de naixement: Sant Pere Pescador
Residència habitual: Sant Pere Pescador
Anys de residència: 43 (del 94 al 2002 vaig viure fora per motius laborals)
Estat civil: Divorciat
Nombre de fills: 2
Nivell d''estudis: Mitjos
Situació laboral: Empresari
Creences religioses: Catòlic no practicant
Connexió a internet/adreça de correu electrònic: Si / Si
Llibres llegits anualment: 3
Estil de música preferit: Tot en general
Animals de companyia: 5 gats
Escolarització dels fills (tipologia de centre): Centre públic
Espai de l''habitatge habitual: 90m2
Règim de tinença de l''habitatge habitual: Propietat familiar
Altres propietats immobiliàries: Cap
Interval d''ingressos nets mensuals: 1500 Euros
Llengües parlades: Català i Castellà
Anys de militància al partit actual: 18 anys
Militància a altres partits: No
Càrrecs dins el partit: He estat tresorer del delegació de CiU de Castelló d''Empúries
Experiència com a regidor: Cap
Altres càrrecs electes actuals: cap
Altres càrrecs electes anteriors: cap
Associacions i entitats a cíviques a les que pertany: Associació d''Empresaris de Castelló d''Empúries i Empuriabrava
Autoposicionament ideològic (dreta-esquerra): Centre
Autoposicionament ideològic (català-espanyol): Català

Entrevista

Quina motivació principal us ha portat a presentar la vostra candidatura ?
- Principalment, treballar pel poble.

Quines son les 5 primeres prioritats del vostre projecte per Sant Pere ?
-Ordenar el territori adequadament, la qual cosa inclou tant algunes infraestructures molt necessàries com també les petites coses del dia a dia del municipi. Algunes de les prioritats principals serien, construir un nou DISPENSARI, i després arranjament general del poble, com seria millorar les entrades al municipi, embellir el poble, afavorir totes les entitats i millorar la comunicació amb les persones.

Quins projectes prometeu portar a terme en cas de guanyar aquesta legislatura?
-En base als recursos disponibles a les arques municipals, acabarem els projectes endegats (poliesportiu, camp d''esports, el pont per vianants...) i treballarem per aconseguir la construcció d’una nova escola. El que si prometem, és treballar per aconseguir aquestes fites.

Quins projectes voleu portar a terme a llarg termini?
- Construcció d’una depuradora d’aigües residuals, millora i acondicionament del Passeig Fluvial i un nou pont sobre el Riu Fluvià per millorar la circulació viària al nostre municipi.

Què penseu fer pel futur de l’agricultura ?
- Farem tot allò a les nostres mans dins l’àmbit municipal. Això inclou, neteja i desbrossament de marges, arranjament de camins, i establirem contactes amb els organismes pertinents per tal d’aconseguir totes les millores i subvencions que es puguin donar per tal d’afavorir els agricultors.

Què penseu fer pel futur del turisme?
- En primer lloc, crear una sectorial de Comerç i Turisme i desenvolupar activitats lúdiques al municipi per tal d’atreure visitants.
- Participar més activament en les Fires Turístiques del sector, per donar a conèixer el municipi.

L''escola està incrementant l''alumnat any rere any, pel que està previst que calgui fer un desdoblament. Què penseu fer per l’educació ?
Fer tots els passos pertinents per aconseguir la construcció d’una nova escola.

Es diu que l''ambulatori està desbordat i que no té les mides adients. Què penseu fer per la sanitat?
- Nosaltres proposem la construcció d’un nou Dispensari, que cobreixi les necessitats actuals, atès l’augment considerable de residents en el municipi, la qual cosa ha fet que l’actual, quedes obsolet.

Sant Pere té un entorn privilegiat pel Parc Natural, la platja i el riu, quines mesures penseu prendre per conservar aquest patrimoni?
- Totes aquelles al nostre abast per aconseguir un entorn més sostenible. Això inclou proposar convenis amb la gerència del Parc Natural dels Aiguamolls, així com amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per tal de millorar les relacions i treure’n el màxim profit.

Què penseu fer per la seguretat ?
- Incrementar els contactes amb el Departament d’Interior per tal d’aconseguir un major nombre d’efectius policials al municipi, sobretot en l’època estival.
- Tanmateix, des de l’Ajuntament es potenciarà la presència de vigilants municipals per tal de garantir la seguretat ciutadana.

Penseu tirar endavant el projecte del pont de vianants ?
- La nostra idea és buscar el finançament adequat per dur a terme el projecte de construcció del nou pont. Però tot dependrà dels recursos disponibles.

El poliesportiu pot ser un valor integrador i incentivador pel jovent del municipi, però força gent és crítica envers la prioritat del projecte. Roses disposa d’un nou poliesportiu i te una utilització de 1704 usos a la setmana i un padró de 9800 persones. Sant Pere te una població de 1997 d''empadronats i per tant és possible que a tot estirar arribi a tenir al voltant de 347 usos a la setmana (anant be i sense tenir en compte que no disposa de piscina (que sovint és diu és la clau d''aquesta mena d''instal·lacions)) i que a Roses hi van clubs de fora de Roses com algun de Figueres. A més els santperencs ja disposen d’un antecedent a sala polivalent que entre els seus propòsits de disseny és el de poder-hi practicar esports però que tanmateix molts acorden a dir que el seu ús està molt per sota de les seves possibilitats projectades. Segons sembla, encara manquen diners per acabar el projecte, i el projecte de gestió suma els costos del poliesportiu, però no té calculat els voltants com la plaça del davant. El projecte té un cost considerable de manteniment i en diverses ocasions s''ha dit que no hi havia diners. Tenint en compte que a Sant Pere hi ha altres infraestructures que cal arreglar com l’ampliació de l’escola, l''ambulatori o el carril bicicleta junt amb el nou pont i l’Avinguda d’Empúries, creieu convenient que s’hagi prioritzat el projecte del poliesportiu ?
- És un projecte ja iniciat per l’equip anterior, el qual ja està pressupostat, amb uns terminis d’execució i nosaltres som partidaris de finalitzar-lo. Creiem que serà un bon estímul pel jovent, ja que disposaran d’unes instal•lacions per a la pràctica d’altres tipus d’esport actualment inexistent.
- Una vegada executada la construcció, s’estudiarà la manera de gestionar les instal•lacions per tal que siguin viables econòmicament.

La immigració és un tema important per al municipi. El setmanari Empordà, que el dia 13-1-2007 es va publicar un article amb el títol: “Un de cada 3 censats a Sant Pere és d’origen estranger”. Al municipi hi conviuen més de 45 nacionalitats i a l''escola hi ha al voltant d''un 50% de nouvinguts, i hi ha previsions de que pugi fins a un 75%. Al diari EL PAIS es fa ressò un projecte de del govern central ja que ha endegat un projecte per a la integració dels immigrants dotant als ajuntaments de partides pressupostàries. Quins projectes teniu per als immigrants nouvinguts?
- El tema de la immigració, és un tema que afecta al país en general, i s’ha de solucionar amb polítiques públiques, i no precisament les municipals. El que si es pot fer des de l’Ajuntament, és facilitar les gestions a aquest col•lectiu nombrós, i afavorir la seva integració.

Com veieu el futur de Sant Pere els propers 100 anys ?
- Seguir la pauta actual, de protegir sobretot el litoral, que és la nostra senyera com a municipi, i intentar frenar el creixement urbanístic desmesurat, proposant que aquest sigui mesurat i sobretot sostenible.

A banda de que tot depèn de les circumstàncies, amb quins partits pactaríeu i amb quin no i perquè? quins altres possibles pactes preveieu?
- D’entrada, està en els nostres objectius guanyar les eleccions per majoria absoluta. En cas de que això no succeeixi, es valoraran altres opcions que s’estudiaran puntualment.

Preguntes específiques per CiU:

En una notícia afirmeu que considereu la incorporació de Domènec com un fitxatge estel·lar, per què?
- Perquè és una persona a la qual li agrada treballar pel poble i té molta motivació. Els seus ideals polítics no són tant definits com les ganes de fer municipalisme, i les ganes de treballar i col•laborar són la seva prioritat.

 

Noves preguntes:

En primer lloc i referent als pactes municipals, és un tema que tractarem puntualment quan arribi el moment. Ara per ara, la nostra il•lusió és aconseguir majoria per governar, i disposem d’un equip preparat per a fer-ho.


-Penseu fer dedicació plena?

- És una idea a tenir en compte atès el meu marge de maniobra al ser empresari independent i treballar per compte pròpia.

-Què penseu fer per la gent gran?

- És un col•lectiu molt sensible. Hem de fer el possible per a millorar-ne la seva qualitat de vida. Intentar posar al seu abast tot el que estigui a les nostres mans. Nosaltres en el nostre programa ja dèiem que intensificaríem els contactes amb els Departaments corresponents per tal de que es trobin facilitats en casos de necessitats. Quan diem això, estem pensant en millorar el contacte amb l’assistent social per tal de procedir a millorar les ajudes que reben, veure com es pot fer per teleassistència en casos puntuals, i fins i tot es podria valorar la possibilitat d’implantar un hospital de dia, això però, a llarg termini.
Tanmateix, i especialment, col•laborar amb la Junta del Casal que ja existeix i acollir-se a totes les seves propostes.
Fomentar xerrades per tècnics qualificats en temes que els afecten, i seguir promovent activitats i tallers que actualment ja es porten a terme, i si pot ser, incrementar-los.

Al Bon Relax hi ha 32 vivendes a l’Avinguda d’Empúries, d’aquestes n’hi ha 11 que hi viuen tot l’any i hi tenen sortida de vehicles. Les darreres legislatures han fet ben poc per evitar la perillositat de l’Avinguda d’Empúries tot i que a banda dels senyals, es pot posar enllumenat, semàfors, passos de vianants, voreres, un radar o sotracs. Què penseu fer fer-hi a curt termini?

- Col•locar sotracs de manera imminent seria una de les solucions provisionals més ràpides i efectives, ja que està comprovat que és un mètode prou efectiu. Tanmateix, això haurà d’anar lligat amb l’augment de senyals de trànsit.
De tota manera, s’està estudiant la possibilitat de fer un desdoblament de la carretera a llarg termini.

Donat que no hi ha amplada suficient a l’Avinguda per fer-la prou segura, a llarg termini hi ha un pla aprovat per fer una nova carretera cap a l’est de la urbanització, teniu intenció de portar aquest projecte endavant aquesta legislatura?

- Tot dependrà dels recursos existents a les arques municipals. No es poden fer falses promeses sense abans ser conseqüents amb l’abast d’aquestes.
Crec que és una bona proposta per valorar i començar a estudiar perquè pugui veure la llum.

La meva pregunta és per als tres candidats: A la primera pregunta únicament cal respondre SI o NO

“Consideren que l’Avinguda d’Empúries reuneix las condicions mínimes de seguretat per a les persones que volen anar en bicicleta des dels càmpings fins al poble i, també, per a les persones que tenen la seva vivenda en aquesta avinguda?.”
- No.

Fins a quin punt és important la seguretat de les persones?.

- Des dels poders públics, la seguretat de les persones és una màxima. Tota la legislació en fa referència i és un dels principis bàsics a tenir en compte.
Des de la nostra candidatura, considerem que és un dels puntals bàsic a millorar de manera imminent.

Cal tenir en compte que, a l’estiu, la majoria dels ciclistes solen ser famílies amb criatures i que, d’altra banda, una carretera segura potenciaria una imatge de Sant Pere més ecològica i respectuosa amb el medi.

Prioritzarem la millora del carril bici i fins i tot se’n podrien crear de nous. Unir Sant Pere amb els camping de manera segura, serà una de les prioritats principals de la nostra candidatura si volem fer surtir la gent dels campings per tal que vinguin al municipi.

Soc veïna del Bon Relax de St. Pere des de desembre del 2003, concretament de l'' avinguda d'' Empúries (Bon Relax I), tinc varies preguntes a fer:
1.- M'' agradaria saber com pensen solucionar el tema de la seguretat d'' aquesta avinguda, tot i que gairebé tothom la coneix o bé com la carretera de l'' Escala o dels campings i per la qual cosa es podria dir que els conductors que no viuen en el Bon Relax no respecten el senyal de prohibit anar-hi a més de 40. A més de la manca de pas de zebra per poder travesar l'' avinguda.


- Col•locar sotracs de manera imminent seria una de les solucions més ràpides i efectives, ja que està comprovat que és un mètode prou efectiu. Tanmateix, això haurà d’anar lligat amb l’augment de senyals de trànsit, i evidentment dels passos de vianants corresponents.
Tanmateix, hi ha previsions de fer el desdoblament de la carretera, amb la qual cosa es donaria solució a la perillositat de l’esmentada avinguda.


2.- El tema de l'' enllumenat a l'' Avinguda, al desembre del 2003 vaig fer una instància demanant un llum per poder sortir al menys a llençar les escombraries. A data d'' avui no he rebut cap mena de resposta.

- S’estudiarà la viabilitat d’ampliar l’enllumenat existent com a mesura urgent per tal de millorar la seguretat de les persones.

3.- Reciclatge. No hi ha prous contenidors de reciclatge de vidre, envasos i cartró a l'' urbanització.

L'' urbanització Bon Relax ha estat molt olvidada per l'' únic alcalde que jo he conegut, m'' agradaria moltísim que fesin un tomb per tota l'' urbanització i molt especialment on vivim nosaltres amb la nostra filla de 4 anys, que té molta por de travesar el carrer i em de fer "birgueries" per poder sortir de casa amb el cotxe o simplement per anar a passejar.

- El tema de la recollida de deixalles és un tema que tractem puntualment en el nostre programa electoral. Hem previst l’ampliació de contenidors de recollida selectiva a tot el municipi, i instal•lar-ne fins i tot per deixalles vegetals sobretot a les urbanitzacions.
El nostre programa electoral, que de ben seguir han llegit, hi ha un punt que fa referència al Bon Relax. Per tant, només dir-los, que som coneixedors de la problemàtica existent a la urbanització, i que farem tot el que estigui a les nostres mans per a millorar-la, sempre amb la col•laboració de tots els veïns que en formen part, els quals són els principals afectats.
Tanmateix, val a dir, que establirem contactes i reunions per estudiar la viabilitat de totes les propostes, estudis, avantprojectes i inquietuds que sorgeixin i intentarem trobar solucions efectives. Això serà el nostre compromís.

Moltes gràcies.
Pregunta per Independentes per SPP – AC (si els altres partits també voleu respondre sobre els usos de la platja crec que també els pot ser interessant)

Bona tarda,

voldríem fer una pregunta relacionada amb la vostra proposta núm. "21) Redacció d''un Pla especial d''ordenació de platges que reguli els requisits que han de regir les activitats en aquest entorn" :

¿Per a l''elaboració del Pla Especial d''Ordenació de Platges tindreu en compte les opinions i necessitats de les entitats i les persones que des de fa molt de temps estem treballant de forma legalitzada en aquesta platja?
En cas afirmatiu, ¿quan teniu pensat fer una reunió per iniciar el Pla?


- En termes generals, pensem que una regulació dels usos i activitats de la platja pot ser molt positiva. Però el que s''hauria d''evitar, és que el mencionat Pla només servís per incrementar les taxes i posar encara més entrebancs a la realització d''activitats.

Salutacions cordials,

Xavier Casorrán
President Ones Club Esportiu

PREGUNTES ALS TRES ALCALDABLES: quines solucions pensen prendre a curt termini dels següents temes:

* Avda. d''Empuries, avui, vehicle direcció L''Escala, vehicle direcció Sant Pere, sis ciclistes direcció L''Escala i quatre direcció Sant Pere, tots al mateix temps. No ha passat res. Qui sap que passarà demà o a 20 de juliol! Cal, encara que sigui eventual fins poder-ho fer definitiu una solució ràpida.

- Aquesta pregunta queda contestada abans. Prioritzarem la seguretat de les persones i serà una actuació de manera imminent.

* Es posen pilones a les voreres del centre del poble perquè els cotxes no hi aparquin, perfecte, però ara els qui ho feien deixen el cotxe al mig del carrer. Per anar a la fleca, a la botiga d’electrodomèstics, a la peixateria, a la llibreria, a la farmàcia, a correus, a la botiga de queviures...Quans accidents provocaran per manca de visibilitat, quans col•lapses circulatoris tindrem de més aquest estiu? Potser posar multes reclutaríem el suficient per pagar el sou d''un empleat municipal més i al tocar la butxaca a la gent els tornaria més cívics? També requereix una solució d’urgència.

- S’estudiarà el tema dels aparcaments al municipi. Això és un tema sobre el qual cal sensibilitzar la gent, s’ha de fer cultura perquè la gent busqui aparcaments habilitats i no deixi el cotxe on vulgui. Com a mesura coactiva, s’estudiarà la viabilitat d’un vigilant municipal, sobretot a l’època estival.

*Es normal que tinguem que utilitzar el cotxe per poder reciclar ja que els contenidors selectius son a molta distancia i no al costat de tots els orgànics?

- Aquesta pregunta també l’hem contestada una mica més amunt. El nostre programa preveu un increment del nombre de contenidors selectius, i puntualment la instal•lació de contenidors per restes vegetals a les urbanitzacions.
Com a millora de tota la recollida de residus, proposem la construcció d’una nova DEIXALLERIA, ja que la que tenim actualment, no reuneix les condicions idònies per un bon ús.
El tema del reciclatge és una de les nostres prioritats principals. Donar una bona imatge del poble, embellir-lo, tot passarà per la bona endreça que es faci del municipi, sobretot en temes tant importants com la protecció i millora de la salubritat pública i la protecció del medi ambient.

Tots tres aspirants s''omplen la boca per parlar del Fluvià. Tenen present que som l’únic poble de tots els que en gaudim que li donem tota la porqueria de les nostres cases? I si la depuréssim primer? Obres, llars, casals, pavelló, futbol... molt bé, però depuradora, prioritari.

- En el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), està prevista la construcció d’una depuradora pel 2008. Per tant, seguirem amb la tramitació ja iniciada pel consistori actual per arribar a bon port.
Som conscients de la importància del tema i farem tots els esforços, possibles i impossibles per acabar tenint una depuradora a Sant Pere Pescador.


 


Copyright 2006 - 2011 · SantPerePescador.com · Emporda Disseny Web · Avís Legal · Anuncia't · Contacte
SantPerePescador.cat no te cap vinculació amb l'Ajuntament de Sant Pere Pescador