Federació Convergència i Unió - CiU - Programa

Logo

 

ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 • Millorar les entrades al municipi, amb voreres, arbrat i il•luminació.
 • Subvencionar les rehabilitacions de façanes al casc antic.
 • Promoure campanyes d’embelliment del poble. Creació d’un Pla per fomentar l’engalanament dels habitatges, amb plantes i flors, en aquells habitatges que disposen de balconades o de plantes baixes amb espai suficient, per així donar lluminositat i color als nostres carrers.
 • Disposar d’un punt d’accés gratuït a la banda ampla per connexió a Internet, sense fils.
 • Sanejar i millorar l’entorn del riu Fluvià, perquè esdevingui una zona d’oci i passeig pels vianants, sobretot la banda més propera al poble (accessos al Parc del riu, i entorn proper).
 • Buscar el lloc adequat per a la instal•lació d’infraestructures de telecomunicacions, pactant amb les operadores llocs menys sensibles per a la seva ubicació.
 • Canviar el mobiliari urbà en diverses zones, per fer-les més atractives.
 • Creació d’un magatzem municipal.
 • Promoure un estudi-projecte per la millora de la urbanització Bon Relax.

GENT GRAN – BENESTAR SOCIAL

 • Creació de nous serveis per a la tercera edat, que comportin millorar la qualitat de vida dels nostres avis.
 • Incrementar les relacions amb els organismes responsables de benestar social, per promoure un millor contacte amb les persones grans.
 • Donar suport a la Junta del Casal d’Avis en totes aquelles activitats que siguin del seu interès.


TURISME

 • Potenciar el municipi en les fires del sector turístic que es realitzen.
 • Organitzar sortides pel nostre entorn, promogudes des de l’Oficina de Turisme, buscant convenis de col•laboració amb el Parc Natural dels Aiguamolls. Aquestes podrien tenir el punt de sortida al municipi i arribada al Parc.
 • Potenciar el cicloturisme aprofitant l’entorn natural on ens trobem i marcar noves rutes que enllacin amb el municipi.
 • Realització de Fires al casc antic de la població, tals com fires de brocanters, pintura, ... ) per atreure turistes al poble, i durant tot el dia.
 • Possibilitat d’instaurar una Fira agro-alimentària amb productes típics del municipi, i oberta a la participació d’altres productes alimentaris típics de les nostres comarques.
 • Millorar la retolació turística i informativa del poble.
 • Modernització del material promocional de Sant Pere.
 • Buscar els mitjans necessaris per promoure el retorn de l’esqui nàutic.
 • Instal•lar equipament esportiu a la platja, fomentant trobades esportives variades, volei, futbol platja, etc.

ENSENYAMENT

 • Continuar els contactes amb el Departament d’Ensenyament per tal de definir la construcció de la nova Escola.
 • Col•laboració amb les activitats que organitza l’escola i l’AMPA.

SANITAT

 • Buscar el consens amb el Departament de Sanitat per a la construcció d’un nou DISPENSARI que doni resposta a l’actual creixement que ha experimentat la nostra població.
 • Promoure xerrades informatives d’interès general referent a temes de salut.

CREACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ

 • Creació d’un servei d’atenció al ciutadà, per recollir les seves demandes i fer de pont amb la brigada municipal per tal de donar ràpida solució als problemes que sorgeixin i així resoldre de manera ràpida i eficaç els problemes del dia a dia.
 • Creació d’una bústia de suggeriments, on qui ho desitgi pugui fer arribar les seves inquietuds, queixes i/o suggeriments, i ubicades en diferents llocs del municipi, incloses les urbanitzacions.
 • Instal•lació de taulers d’anuncis a diferents punts de la vila i a totes les urbanitzacions, per tal de poder informar dels temes d’interès municipal.
 • Facilitar l’increment de gestions a traves d’internet, de la web municipal, fer-la més accessible als usuaris i tanmateix establir enllaços amb els diferents establiments del municipi, on s’hi podrien incloure dins del seu domini.
 • Possibilitat de realitzar reunions sectorials per tractar temes determinats amb els diferents sectors implicats, veïns, associacions, empreses, ....
 • Millorar i ampliar els canals d’informació municipal (Butlletins informatius, l’Ajuntament informa ....).

SEGURETAT CIUTADANA

 • Presència de vigilants municipals durant la temporada estiuenca.
 • Pressionar als organismes corresponents per tal que augmenti la presència dels cossos de seguretat ciutadana, comptant amb la col•laboració de tots els veïns de Sant Pere, si s’escau.

CULTURA

 • Treballarem per millorar totes aquelles activitats que estan fortament arrelades al poble i recuperar les que per diverses raons no es porten a terme actualment (gegants, teatre, .... ).
 • Organitzar trobades de danses tradicionals típiques, cada setmana durant l’època estival.
 • Subvencionar i ajudar les entitats del poble.

JOVENTUT I ESPORTS

 • Promoure, amb les entitats interessades, les negociacions per a la construcció d’habitatges de protecció oficial.
 • Establir relacions amb el jovent del municipi, a través d’associacions o de representacions dels mateixos, on exposin les seves inquietuds, suggeriments i/o idees, en els temes d’actualitat que els afecten i que es poden assolir des de l’Ajuntament.
 • Construcció del nou Pavelló d’esports.
 • Millorar les noves instal•lacions del futur Camp de Futbol, amb la construcció dels vestidors.
 • Obrir la possibilitat a les noves pràctiques esportives que sorgeixin, per tal de fer un bon ús de les instal•lacions, impulsant la implantació de noves activitats, si es dona el cas.

MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

 • Vetllarem per impedir l’extracció d’àrids, que podria originar una alteració de la capa freàtica i la salinització de les aigües del municipi.
 • Construcció d’una nova deixalleria municipal.
 • Facilitar la recollida selectiva de residus augmentant el nombre de contenidors de cada tipus.
 • Instal•lació de contenidors per deixalles vegetals, sobretot en les urbanitzacions, per tal d’evitar l’abocament d’aquestes en els contenidors de residus orgànics.
 • Intentar reduir l’impacte visual d’aquells contenidors ubicats en zones més sensibles del municipi, amb possibilitat de revisar-ne la ubicació actual.
 • Millorar i sanejar les zones verdes existents al municipi.

 • Es continuarà amb la millora de camins rurals, pavimentant aquells trams que es considerin necessaris d’acord amb les inquietuds dels agricultors del municipi.
 • Neteja puntual dels recs i marges per evitar possibles inundacions.
 • Tot plegat són propostes molt engrescadores per a millorar el dia a dia del nostre poble, sense caure en la pretensió de fer grans promeses impossibles de complir en una legislatura i sense hipotecar excessivament el municipi. Som conscients de la manca d’altres infraestructures, però els recursos municipals són limitats. Per això, us demanem el VOT, per aconseguir entre tots un SANT PERE més bo i millor per tothom.

  .


  Copyright 2006 - 2011 · SantPerePescador.com · Emporda Disseny Web · Avís Legal · Anuncia't · Contacte
  SantPerePescador.cat no te cap vinculació amb l'Ajuntament de Sant Pere Pescador