L'Ajuntament ha creat una borsa de treball d’estudiants en pràctiques

Atès que s’ha estimat per part de l'Ajuntament la conveniència de crear una borsa de treball per a aquells alumnes d’ensenyaments secundaris o superiors reglats que vulguin realitzar practiques formatives laborals que formin part del programa formatiu (curricular) d’aquestes ensenyaments; i atès que aquesta proposta s’ha valorat positiva en atenció a la possibilitat de millorar les expectatives d’accés dels joves a les seves primeres ocupacions.

El passat 30 d'abril la junta de govern local aprovà l'acord per a la creació d’una borsa de treball d’estudiants en pràctiques per cobrir les necessitats de servei a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.

Per a més informació adreceu-vos a les oficines de l'ajuntament de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h. (tel. 972 52 00 50)

Font: Ajuntament de Sant Pere Pescador


Copyright 2006 - 2011 · SantPerePescador.com · Emporda Disseny Web · Avís Legal · Anuncia't · Contacte
SantPerePescador.cat no te cap vinculació amb l'Ajuntament de Sant Pere Pescador