Nova controvèrsia per l'estat de caixa de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador el 2007

En el darrer butlletí La Gola, publicació de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador, s'afirmava que el 2007 l'anterior legislatura havia deixat la tresoreria "pràcticament 0 € (perquè també es va destinar al Pavelló Esportiu)". Enllaç al butlletí La Gola

Això ha molestat l'anterior alcalde, Florenci Bosc, que juntament amb el seu equip de govern de l'època, han signat un document anomenat "Aclariment" on es declara que les arques de l'ajuntament eren de 883.532,26 €. I tot seguit s'adjunten dos papers, per una banda la còpia d'un document del 2007 signat pels dos alcaldes, sortint i entrant, on es veuen les dades. I per altre banda un resum del finançament del pavelló d'esports aparegut a un número de "La Gola" publicat durant el seu període. Aquests tres papers han estat repartits per les cases del municipi.

En resposta a l'"Aclariment" l'actual equip de govern ha declarat: "Com a equip de govern hem decidit no fer cap comentari sobre el repartiment del paper anomenat "Aclariment". La nostra opinió queda ben reflectida al darrer número del butlletí La Gola."

Tant bon punt tinguem el vist i plau de l'ajuntament publicarem els documents esmentats.

Copyright 2006 - 2011 · SantPerePescador.com · Emporda Disseny Web · Avís Legal · Anuncia't · Contacte
SantPerePescador.cat no te cap vinculació amb l'Ajuntament de Sant Pere Pescador