Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal - Programa

 

Logo

 

Seguretat

 • Cal garantir la seguretat ciutadana, la convivència i el civisme: Prioritzarem incrementar la presència policial al municipi d’acord amb els fluxos de població i amb la nova realitat social.
 • Estudiarem la incorporació i la ubicació d’una oficina de denúncies més pròxima al ciutadà i visitant.

Turisme

 • Impulsar la creació d’una Associació de Turisme, que impliqui tots els sectors, amb l’objectiu de potenciar el turisme de qualitat, familiar, sostenible i enriquidor del territori.
 • Potenciar els recursos naturals i paisatgístics (aiguamolls, platja, riu, esports de vent...) convertint-los en icones identificatives de Sant Pere Pescador.
 • Promoure el maridatge turisme/agricultura per tal d’optimitzar al màxim l’entorn natural del nostre municipi.
 • Millorar els serveis i els equipaments de la platja i del riu. Fomentar l’ús de les vies verdes i crear-ne de noves.
 • Farem uns carrils bici més segurs i pràctics.

Agricultura

 • Cal conservar la imatge rural que diferencia els pobles dels grans municipis, no deixant desaparèixer economies familiars basades en l’agricultura, i promovent noves iniciatives empresarials relacionades amb el sector i que poden ser perfectament complementàries.
 • Donarem ple suport al sector i màxima dedicació a la recerca continuada d’ajuts institucionals (Programa de Desenvolupament Rural).
 • Manteniment de les infraestructures i conservació de l’entorn agrari ( accessos, camins rurals, recs, marges, etc.).

Sanitat

 • Construirem un nou dispensari, més gran i amb més personal sanitari, que sigui capaç d’absorbir les necessitats actuals i futures del municipi.
 • Implementació de polítiques municipals per a desenvolupar i millorar l’atenció domiciliària (gent gran, discapacitats, etc.).
 • Fomentar l’educació sanitària: Promoció de la salut i prevenció de la malaltia.

Cultura i ensenyament

 • Construcció d’una escola bressol de qualitat, que cobreixi les necessitats horàries
  i que disposi de servei de menjador.
 • Estudiarem l’ampliació o una nova ubicació de l’escola pública Llagut per evitar la saturació de les aules. Recolzarem els professionals de l’educació concertant solucions a les seves problemàtiques.
 • Promourem la cultura popular donant suport a les associacions que mantenen les festes i les tradicions locals. Impulsarem les activitats artístiques de caràcter amateur (festivals, concerts…).

Urbanisme / Infraestructures

 • Defensarem un model urbanístic prudent, d’acord amb la demanda del poble, que sigui respectuós amb l’entorn natural i amb espais públics segurs i de qualitat.
 • Cal la redacció prioritària d’un pla integral de millora dels nuclis urbans i en especial del casc antic, tenint molt en compte l’estètica i la funcionalitat.
 • És necessària la millora de l’estat de la deixalleria municipal i el soterrament dels contenidors.
 • És molt important millorar els carrils bici per fer-los més segurs i pràctics.
 • Creiem indispensable la construcció d’un nou pont per millorar l’accés al municipi. Treballarem des del primer dia amb aquest projecte de gran magnitud i difícil perquè esdevingui una realitat en un futur pròxim.

Esports

 • Donarem suport a totes i cadascuna de les entitats esportives i al conjunt de les seves iniciatives.
 • Creiem en la incorporació d’un agent dinamitzador de l’esport com a peça clau per a dur a terme el projecte de gestió del nou pavelló, que incentivi la pràctica de l’esport i fomenti la creació de noves associacions.
 • Impulsarem projectes de turisme esportiu i la creació d’una escola esportiva municipal.

Immigració

 • Apostem per una política d’integració des de la garantia de deures, drets i compromís cívic. Promourem l’educació i la formació com a eines d’inserció.
 • Sabem que la situació actual de més del 30% d’immigració, requereix una especial atenció per part de les administracions. Lluitarem per obtenir línies d’ajuts especials orientades als serveis públics (Pla d’Integració Estatal).

Relacions amb altres entitats: Institucions / Associacions

 • Millora i potenciació del diàleg i, per tant, de les relacions amb les diverses institucions (Ajuntaments veïns, Mossos d’Esquadra, Aiguamolls, Serveis territorials...).
 • Dinamitzar les relacions amb les associacions existents i fomentar-ne de noves.
 • Impulsar la creació d’una Àrea de joventut on es puguin desenvolupar les aficions i canalitzar les iniciatives.


Copyright 2006 - 2011 · SantPerePescador.com · Emporda Disseny Web · Avís Legal · Anuncia't · Contacte
SantPerePescador.cat no te cap vinculació amb l'Ajuntament de Sant Pere Pescador