Política

El Bon Relax es manifesta

La manifestació passant pel pont del riu Fluvià

D'entre 135 i 150 veïns del Bon Relax han fet la manifestació fins a l'Ajuntament de Sant Pere Pescador per fer saber les seves reivindicacions

Un cop reunits a l'entrada del Bon Relax dones, homes, nens, nenes, àvies i avis, han anat fins al casc antic. Portaven xiulets, estris de cuina amb els que feien fressa, cartells reivindicatius del descontent i dos pancartes on es llegia "Bon Relax també és Sant Pere!! Ho sap l'Ajuntament?".

Pla General d''Ordenació Urbanística - PGOU 2006

Enguany es posa en exposició pública els plans d''ordenació urbanística segons Decret Legislatiu 1/2005, Text refós de la Llei d''Urbanisme", art. 57 i següents. Podeu veure''n més referències al web de la Generalitat

Pel que fa a Sant Pere Pescador te els següents tres plànols:

Resultat de les eleccions Municipals 2007 a Sant Pere Pescador

El resultat de les eleccions municipals 2007 ha estat el següent:

 
PSC
Independents
CiU
Vots
280 (33,98%)
385 (46,72%)
145 (17,6%)
Regidors
3
5
1

 
Població
Electors
Vots
Abstenció
Vots a candidatures
Blancs
Nuls
Nombre
1997
1144
827
(72,29%)
317
(27,21%)
810
(98%)
14
(1,69%)
3
(0,36%)

El resultat configura un consistori governat per majoria absoluta pels Independents per Sant Pere:

1. Jordi Martí i Deulofeu (IpSP)
2. Agustí Badosa i Figueras (IpSP)
3. Marisa Roig i Simon (IpSP)
4. Miryam Gusó i Roca (IpSP)
5. Josep Font i Olivet (IpSP)
6. Joan Vilà i Sarquella (PSC)
7. Albert Font i Clotas (PSC)
8. Marc Roig i Munell (PSC)
9. Pere Girbent i Serra (CiU)

 

Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal - Perfil i preguntes a en Joan Vilà

 

Logo

 

Edat: 40
Lloc de naixement: Sant Pere Pescador
Residència habitual: Sant Pere Pescador
Anys de residència: 40
Estat civil: Casat
Nombre de fills: 3
Nivell d''estudis: Bàsics
Situació laboral: Empresari
Creences religioses: Catòlic no practicant
Connexió a internet/adreça de correu electrònic: Si / Si
Llibres llegits anualment: 12
Estil de música preferit: Tot en general
Animals de companyia: Si en tinc de tot tipus i molts, ja que m''agraden moltíssim
Escolarització dels fills (tipologia de centre): Escola pública Llagut
Espai de l''habitatge habitual: 400m2
Règim de tinença de l''habitatge habitual: Propietat
Altres propietats immobiliàries: Si
Interval d''ingressos nets mensuals (0-1000, 1000-2000, 2000-3000 i més de 4000): Més de 4000 Euros
Llengües parlades: Català i Castellà i francès
Anys de militància al partit actual: Cap
Militància a altres partits: Cap
Càrrecs dins el partit: Cap
Experiència com a regidor: Si, 4 anys
Altres càrrecs electes actuals: Cap
Altres càrrecs electes anteriors: Cap
Associacions i entitats a cíviques a les que pertany: No pertanyo a cap però col·laboro amb totes
Autoposicionament ideològic (dreta-esquerra): Esquerra
Autoposicionament ideològic (català-espanyol): Català

Entrevista

Quina motivació principal us ha portat a presentar la vostra candidatura ?
- He viscut tota la vida a Sant Pere Pescador i crec que Sant Pere ha quedat estancat des de fa uns anys. Veig un poble ensopit i oblidat, mancat de noves idees de progrés. I això depèn en gran mesura de l''ajuntament actual. Som una opció jove, renovada d''idees, molt motivats i amb ganes de treballar pel municipi, tot això, juntament amb la plena confiança que ens ha dipositat el partit, hem cregut que era el moment oportú per encarar amb plenes garanties d''èxit, encapçalar l''ajuntament de Sant Pere Pescador a partir del pròxim dia 27 de maig.

Penseu fer dedicació exclusiva?
- No, però si que dedicaré tot el temps que sigui necessari juntament amb tot el grup per dur a terme el nostre programa, per escoltar les inquietuds i problemàtiques dels veïns i ajudar-los en la mesura que ens sigui possible.

Quines son les 5 primeres prioritats del vostre projecte per Sant Pere ?
-Millorar les relacions dins i fora de l''ajuntament (personal, tècnics, associacions, institucions, ajuntaments veïns, etc...) Com a municipi petit que som, creiem que un bon treball en equip és indispensable per complir objectius.
-Política de portes obertes... escoltarem a tothom sense excepció
-Incrementarem la Seguretat ciutadana per adaptar-la a les necessitats del municipi... sens dubte cal més presència policial. No pot ser que amb un municipi de 2000 habitants els nostres fills/es no puguin anar tranquilament pel poble com fa quatre dies.
-El centre del poble és el nostre dia a dia.... Ens centrarem amb la millora estètica del municipi, volem que Sant Pere sigui un poble bonic i net, un indret on sentir-nos-hi a gust, i els carrers i els espais públics siguin agradables de passejar-hi i fer-hi vida.
-Afrontarem la incidència al municipi d''un percentatge d''immigració elevat

Quins projectes prometeu portar a terme en cas de guanyar aquesta legislatura?
Entenc que ens referim a urbanisme/infraestructures:
-Un nou dispensari mèdic més gran i amb més personal sanitari.
-Una escola bressol municipal amb horari de matí i tarda i servei de menjador.
-Reconstrucció integral o construcció d''unan nova escola. Volem mantenir una educació pública de qualitat.

Quins projectes voleu portar a terme a llarg termini?
- Un pont nou i deixar l''actual com a pas de vianants i carril bici, però ep! ho farem a mig termini.

Què penseu fer pel futur de l’agricultura ?
- Com a un dels eixos econòmics del nostre poble, el sector viu moments difícils i necessita rebre el màxim suport per part de l''ajuntament. Mantindrem les infraestructures com s''ha vingut fent fins ara (camins, recs, marges... ) i tramitarem els ajuts institucionals des de l''ajuntament com per exemple el pla de desenvolupament rural.

Què penseu fer pel futur del turisme?
- Hem de tenir en compte que per la situació geogràfica el turisme a Sant Pere és una font de riquesa important i en viu molta gent, per tant no sols s’ha de mantenir si no potenciar-lo durant el llarg de l’any. Impulsarem la creació d''una associació de turisme per d’una vegada per totes implicar tots el sectors del municipi, on s’analitzaran totes les propostes i iniciatives turístiques i es potenciaran les que creguin que faran incrementar el turisme de qualitat, sostenible, enriquidor i en benefici de tothom.
- El turisme de qualitat i enriquidor és exigent, haurà de poder gaudir del nostre entorn, i exigeix uns serveis en condicions. Millorarem els serveis bàsics i els equipaments de la platja i del riu, i farem el mateix amb els seus accessos respectant en tot moment i al màxim el nostre entorn natural.
- Juntament amb els esports nàutics i de vent, la construcció del nou pavelló obrirà un ventall de possibilitats al nostre municipi per a impulsar i coordinar des de l’ajuntament projectes de turisme esportiu durant i fora de temporada.

L''escola està incrementant l''alumnat any rere any, pel que està previst que calgui fer un desdoblament. Què penseu fer per l’educació ?
- Dedicarem els nostres esforços a intentar evitar la saturació actual de les aules, proposant l''ampliació de l''escola Llagut i en el cas de no ser viable degut a la construcció del nou pavelló, oferirem uns terrenys al Departament d''Educació per que dugui a terme la construcció d''una nova escola.

Es diu que l''ambulatori està desbordat i que no té les mides adients. Què penseu fer per la sanitat?
- Com ja he dit, el nou dispensari mèdic i l''increment del personal sanitari és una de les nostres prioritats.

Sant Pere té un entorn privilegiat pel Parc Natural, la platja i el riu, quines mesures penseu prendre per conservar aquest patrimoni?
- No sols protegirem l''entorn que ens caracteritza si no que a més el potenciarem. Hem de poder gaudir del nostre entorn.

Què penseu fer per la seguretat ?
- Negociar amb les administracions corresponents per: incrementar la presència policial dels mossos d''esquadra al municipi, tenir una oficina de denúncies, i estudiar la viabilitat de la creació d''un cos de policia municipal.

Penseu tirar endavant el projecte del pont de vianants ?
- Coincidim amb el conseller de política territorial i obres públiques, Joaquim Nadal, que és prioritària la construcció d''un nou pont i deixar l''actual com a pont per vianants i carril bici.

El poliesportiu pot ser un valor integrador i incentivador pel jovent del municipi, però força gent és crítica envers la prioritat del projecte. Roses disposa d’un nou poliesportiu i te una utilització de 1704 usos a la setmana i un padró de 9800 persones. Sant Pere te una població de 1997 d''empadronats i per tant és possible que a tot estirar arribi a tenir al voltant de 347 usos a la setmana (anant be i sense tenir en compte que no disposa de piscina (que sovint és diu és la clau d''aquesta mena d''instal·lacions)) i que a Roses hi van clubs de fora de Roses com algun de Figueres. A més els santperencs ja disposen d’un antecedent a sala polivalent que entre els seus propòsits de disseny és el de poder-hi practicar esports però que tanmateix molts acorden a dir que el seu ús està molt per sota de les seves possibilitats projectades. Segons sembla, encara manquen diners per acabar el projecte, ja que el projecte de gestió no té calculat els voltants com la plaça del davant. El projecte té un cost considerable de manteniment i en diverses ocasions s''ha dit que no hi havia diners. Tenint en compte que a Sant Pere hi ha altres infraestructures que cal arreglar com l’ampliació de l’escola, l''ambulatori o el carril bicicleta junt amb el nou pont i l’Avinguda d’Empúries, creieu convenient que s’hagi prioritzat el projecte del poliesportiu?
- Tot i que crec que un pavelló poliesportiu és una estructura bàsica per a qualsevol municipi de 2000 habitants la despesa és molt considerable i suposa un gran esforç comú. Amb això vull dir que atenent-nos al baix pressupost de què disposa un ajuntament d''un poble com el nostre, tenim clar que hi havien altres mancances que Sant Pere hauria d''haver solucionat abans, hem de tenir en compte que per desgràcia no hi ha cap més associació esportiva que el futbol. Pensem igualment que és un error no haver previst la construcció d''una piscina exterior i tot un seguit de serveis esportius exteriors i adjunts al pavelló per així treure''n més profit.

La immigració és un tema important per al municipi. El setmanari Empordà, que el dia 13-1-2007 es va publicar un article amb el títol: “Un de cada 3 censats a Sant Pere és d’origen estranger”. Al municipi hi conviuen més de 45 nacionalitats i a l''escola hi ha al voltant d''un 50% de nouvinguts, i hi ha previsions de que pugi fins a un 75%. Al diari EL PAIS es fa ressò un projecte de del govern central ja que ha endegat un projecte per a la integració dels immigrants dotant als ajuntaments de partides pressupostàries. Quins projectes teniu per als immigrants nouvinguts?
- Hem de tenir en compte que som un dels primers municipis de l''estat espanyol en percentatge d''immigració. No volem que Sant Pere se''l conegui únicament per ser ciutat dormitori i destí d''una immigració descontrolada. Cal actuar! Posarem més ènfasi en fer saber a les administracions la situació que viu Sant Pere Pescador per així rebre assessorament i ajudes de tot tipus. Hem de difondre que Sant Pere està d''acord amb integrar el nouvingut, però sempre des de la garantia de drets, deures i obligacions i concertarem solucions de caràcter municipal a les noves problemàtiques que es deriven de l''alt índex d''immigració que vivim al nostre municipi.

Com veieu el futur de Sant Pere els propers 100 anys ?
- Esperem que molt millor que ara, mantenint la imatge de Sant Pere Pescador com a exemple de vila integrada amb l''entorn però adaptada a l’època pel que fa a serveis, imatge i infraestructures.

A banda de que tot depèn de les circumstàncies, amb quins partits pactaríeu i amb quin no i perquè? quins altres possibles pactes preveieu?
- Tot depèn dels resultats del pròxim dia 27 de maig i pactarem amb el grup que tingui el programa més semblant al nostre.

Preguntes específiques per PSC:

En Domènec va fer llista pel PSC a les darreres eleccions i ara ha passat a CiU, quina és la vostra opinió?
- No vull entrar a valorar el perquè de la seva decisió, i personalment tinc un bon concepte d''en Domènec. Val a dir, però, que no hem tingut cap problema personal i que li havia comunicat en diverses ocasions les ganes de tirar endavant aquest projecte.

 

Noves preguntes:

Al Bon Relax hi ha 32 vivendes a l’Avinguda d’Empúries, d’aquestes n’hi ha 11 que hi viuen tot l’any i hi tenen sortida de vehicles. Les darreres legislatures han fet ben poc per evitar la perillositat de l’Avinguda d’Empúries tot i que a banda dels senyals, es pot posar enllumenat, semàfors, passos de vianants, voreres, un radar o sotracs. Què penseu fer fer-hi a curt termini?
- Posarem passos de vianants per donar més aspecte de carrer i estudiarem amb Trànsit posar un radar per reduïr la velocitat. Si això no fa cap efecte estudiarem posar "bumps" per reduïr la velocitat.

Donat que no hi ha amplada suficient a l’Avinguda per fer-la prou segura, a llarg termini hi ha un pla aprovat per fer una nova carretera cap a l’est de la urbanització, teniu intenció de portar aquest projecte endavant aquesta legislatura?
-En función de la ubicació del nou pont estudiarem aquest projecte o algun altre traçat que alleugi aquest carrer del transit actual.

La meva pregunta és per als tres candidats: A la primera pregunta únicament cal respondre SI o NO. “Consideren que l’Avinguda d’Empúries reuneix las condicions mínimes de seguretat per a les persones que volen anar en bicicleta des dels càmpings fins al poble i, també, per a les persones que tenen la seva vivenda en aquesta avinguda?.”
- No, aquesta avinguda no compleix les necessitats de seguretat amb el trànsit que hi circula.

Fins a quin punt és important la seguretat de les persones?.
- Vital, molt per sobre d''altres prioritats que l''equip de govern actual ha sobrevalorat.

Cal tenir en compte que, a l’estiu, la majoria dels ciclistes solen ser famílies amb criatures i que, d’altra banda, una carretera segura potenciaria una imatge de Sant Pere més ecològica i respectuosa amb el medi.

- Soc veïna del Bon Relax de St. Pere des de desembre del 2003, concretament de l'' avinguda d'' Empúries (Bon Relax I), tinc varies preguntes a fer:

1.- M'' agradaria saber com pensen solucionar el tema de la seguretat d'' aquesta avinguda, tot i que gairebé tothom la coneix o bé com la carretera de l'' Escala o dels campings i per la qual cosa es podria dir que els conductors que no viuen en el Bon Relax no respecten el senyal de prohibit anar-hi a més de 40. A més de la manca de pas de zebra per poder travesar l'' avinguda.
-Com ja hem dit el radar i els passos de vianants son prioritaris a curt termini, i a llarg termini la modificació del traçat.

2.- El tema de l'' enllumenat a l'' Avinguda, al desembre del 2003 vaig fer una instància demanant un llum per poder sortir al menys a llençar les escombraries. A data d'' avui no he rebut cap mena de resposta.
-Pretenem respondre a totes instàncies que se''ns presentin per garantir la nostra política de portes obertes.

3.- Reciclatge. No hi ha prous contenidors de reciclatge de vidre, envasos i cartró a l'' urbanització.
-Garantir la qualitat i especialment la seguretat i l''estètica dels contenidors és una de les nostres prioritats.

L'' urbanització Bon Relax ha estat molt olvidada per l'' únic alcalde que jo he conegut, m'' agradaria moltísim que fessin un tomb per tota l'' urbanització i molt especialment on vivim nosaltres amb la nostra filla de 4 anys, que té molta por de travesar el carrer i em de fer "birgueries" per poder sortir de casa amb el cotxe o simplement per anar a passejar. Moltes gràcies.
-Considerem la seguretat vial vital per tots els santperencs

Pregunta per Independentes per SPP – AC (si els altres partits també volem respondre sobre els usos de la platja també els pot ser interessant)

Voldríem fer una pregunta relacionada amb la vostra proposta núm. "21) Redacció d''un Pla especial d''ordenació de platges que reguli els requisits que han de regir les activitats en aquest entorn" : ¿Per a l''elaboració del Pla Especial d''Ordenació de Platges tindreu en compte les opinions i necessitats de les entitats i les persones que des de fa molt de temps estem treballant de forma legalitzada en aquesta platja? En cas afirmatiu, ¿quan teniu pensat fer una reunió per iniciar el Pla?

En termes generals, pensem que una regulació dels usos i activitats de la platja pot ser molt positiva. Però el que s''hauria d''evitar, és que el mencionat Pla només servís per incrementar les taxes i posar encara més entrebancs a la realització d''activitats.

Salutacions cordials, Xavier Casorrán. President Ones Club Esportiu

-Com es veu reflexat en el nostre discurs, el tema dels usos de la platja també ens interessa, i molt. Som conscients que és un tema complex donat que afecta a diverses entitats (Ajuntament, Costes i Marina i Parc Natural del Aïguamolls de l''Empordà) i usuaris: pescadors, banyistes, nudistes, navegants en windsurf, kitesurf, vela lleugera... Efectivament cal regular aquests usos però creiem que afortunadament tenim una platja molt gran i podem trobar l''espai per a tothom pel que hem de fer un estudi de viabilitat adient.

Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal - Programa

 

Logo

 

Seguretat

 • Cal garantir la seguretat ciutadana, la convivència i el civisme: Prioritzarem incrementar la presència policial al municipi d’acord amb els fluxos de població i amb la nova realitat social.
 • Estudiarem la incorporació i la ubicació d’una oficina de denúncies més pròxima al ciutadà i visitant.

Turisme

 • Impulsar la creació d’una Associació de Turisme, que impliqui tots els sectors, amb l’objectiu de potenciar el turisme de qualitat, familiar, sostenible i enriquidor del territori.
 • Potenciar els recursos naturals i paisatgístics (aiguamolls, platja, riu, esports de vent...) convertint-los en icones identificatives de Sant Pere Pescador.
 • Promoure el maridatge turisme/agricultura per tal d’optimitzar al màxim l’entorn natural del nostre municipi.
 • Millorar els serveis i els equipaments de la platja i del riu. Fomentar l’ús de les vies verdes i crear-ne de noves.
 • Farem uns carrils bici més segurs i pràctics.

Agricultura

 • Cal conservar la imatge rural que diferencia els pobles dels grans municipis, no deixant desaparèixer economies familiars basades en l’agricultura, i promovent noves iniciatives empresarials relacionades amb el sector i que poden ser perfectament complementàries.
 • Donarem ple suport al sector i màxima dedicació a la recerca continuada d’ajuts institucionals (Programa de Desenvolupament Rural).
 • Manteniment de les infraestructures i conservació de l’entorn agrari ( accessos, camins rurals, recs, marges, etc.).

Sanitat

 • Construirem un nou dispensari, més gran i amb més personal sanitari, que sigui capaç d’absorbir les necessitats actuals i futures del municipi.
 • Implementació de polítiques municipals per a desenvolupar i millorar l’atenció domiciliària (gent gran, discapacitats, etc.).
 • Fomentar l’educació sanitària: Promoció de la salut i prevenció de la malaltia.

Cultura i ensenyament

 • Construcció d’una escola bressol de qualitat, que cobreixi les necessitats horàries
  i que disposi de servei de menjador.
 • Estudiarem l’ampliació o una nova ubicació de l’escola pública Llagut per evitar la saturació de les aules. Recolzarem els professionals de l’educació concertant solucions a les seves problemàtiques.
 • Promourem la cultura popular donant suport a les associacions que mantenen les festes i les tradicions locals. Impulsarem les activitats artístiques de caràcter amateur (festivals, concerts…).

Urbanisme / Infraestructures

 • Defensarem un model urbanístic prudent, d’acord amb la demanda del poble, que sigui respectuós amb l’entorn natural i amb espais públics segurs i de qualitat.
 • Cal la redacció prioritària d’un pla integral de millora dels nuclis urbans i en especial del casc antic, tenint molt en compte l’estètica i la funcionalitat.
 • És necessària la millora de l’estat de la deixalleria municipal i el soterrament dels contenidors.
 • És molt important millorar els carrils bici per fer-los més segurs i pràctics.
 • Creiem indispensable la construcció d’un nou pont per millorar l’accés al municipi. Treballarem des del primer dia amb aquest projecte de gran magnitud i difícil perquè esdevingui una realitat en un futur pròxim.

Esports

 • Donarem suport a totes i cadascuna de les entitats esportives i al conjunt de les seves iniciatives.
 • Creiem en la incorporació d’un agent dinamitzador de l’esport com a peça clau per a dur a terme el projecte de gestió del nou pavelló, que incentivi la pràctica de l’esport i fomenti la creació de noves associacions.
 • Impulsarem projectes de turisme esportiu i la creació d’una escola esportiva municipal.

Immigració

 • Apostem per una política d’integració des de la garantia de deures, drets i compromís cívic. Promourem l’educació i la formació com a eines d’inserció.
 • Sabem que la situació actual de més del 30% d’immigració, requereix una especial atenció per part de les administracions. Lluitarem per obtenir línies d’ajuts especials orientades als serveis públics (Pla d’Integració Estatal).

Relacions amb altres entitats: Institucions / Associacions

 • Millora i potenciació del diàleg i, per tant, de les relacions amb les diverses institucions (Ajuntaments veïns, Mossos d’Esquadra, Aiguamolls, Serveis territorials...).
 • Dinamitzar les relacions amb les associacions existents i fomentar-ne de noves.
 • Impulsar la creació d’una Àrea de joventut on es puguin desenvolupar les aficions i canalitzar les iniciatives.

Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal - Presentació

 

Logo

 

 

 

Benvolguts i benvolgudes:

 

El proper 27 de maig estem tots cridats a les urnes per elegir els representants municipals pels propers quatre anys.

En nom del nostre grup i en el meu propi, us oferim un programa perquè Sant Pere avanci tant des del punt de vista econòmic com social.

Us proposem un programa pel canvi, realista i agosarat alhora. I ho fem des del respecte i, també, des del convenciment de què tot és millorable si hi ha capacitat, il·lusió i empenta.

Com a cap de llista i candidat a l’alcaldia us demano la vostra confiança a través del vot, i el vostre suport més sincer.


Joan Vilà

Independents per Sant Pere - Presentació

Jordi Martí i Deulofeu (de can Ricardo)
29 anys
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l''Administració
Llicenciat en Sociologia
Postgrau en Dret Urbanístic
Postgrau en Dret Local
Treballa a l''Ajuntament de Roses 
Logo
Logo

Benvolguts veïns / Benvolgudes veïnes de Sant Pere,

Em plau adreçar-vos unes paraules per tal de presentar la meva candidatura a l''alcaldia de Sant Pere Pescador. Des de la llista Independents per Sant Pere Pescador-Acord Municipal ens hem proposat aportar una altra visió del que és el poble. Una visió que estigui en sintonia amb les necessitats actuals del municipi des de tots els vessants (inversió en educació, oferta d''oci adequada, serveis públics de qualitat al nucli de la vila i a les urbanitzacions, en resum, un augment del benestar), que fomenti els trets diferencials i que potenciï els valors que li han anat donant identitat al llarg dels anys.

La preservació de l''activitat agrícola com a fil conductor de la història del municipi dels darrers anys no ha de fer-nos oblidar totes aquelles potencialitats que, com a poble, tenim el deure de desenvolupar i que formen part inequívoca de l''entorn on es troba situat.

En aquest sentit, una situació geogràfica privilegiada ha de ser vista com una oportunitat on tots els sectors econòmics hi trobin cabuda i gaudeixin de la iniciativa i suport necessari per engegar un negoci. El camp, el mar, les platges i el riu Fluvià, en definitiva el nostre entorn, són elements inseparables de la vida quotidiana que cal promoure amb una intensa i especial dedicació.

Ens preocupa trobar un equilibri entre el camp i un turisme integrador amb el territori, que vetlli per l''entorn i que trobi l''espai suficient per créixer d''una manera respectuosa.

Ara és un moment de canvi que ens permet tenir renovades expectatives de futur; cal donar una empenta a Sant Pere amb idees noves, esforç i molta imaginació. L''aposta per un desenvolupament urbanístic ordenat que s''articuli des del nucli del municipi, la potenciació de la cultura i dotar de significat l''actiu que representen els col•lectius de la gent gran i la joventut, que cal conservar de totes totes, són només algunes de les nostres preocupacions.

El fenomen de la immigració i el seu encaix a la nostra vila a través de la llengua, la cultura, els valors i les tradicions que ens han anat definint com a comunitat al llarg del temps és una realitat que tenim en compte i que hem de ser capaços de repensar amb el sentit comú, tot recordant que allò més important és augmentar el benestar de tots i cadascun dels veïns.

Per no allargar-me, voldria acabar demanant-vos que feu confiança a aquest equip i ens deixeu demostrar aquesta il•lusió treballant els nous reptes amb i per a vosaltres.

Atentament,

Jordi Martí i Deulofeu

2. Agustí Badosa i Figueras (de can Bassegoda)
      51 anys
      Llicenciat en Enginyeria de Telecomunicacions
      Màster en Administració d’Empreses (MBA)
      Director Grup Cuaranta

3. Marisa Roig i Simon (de can Josep Prim)
      44 anys
      Llicenciada en Història Antiga i Prehistòrica
      Màster en Arxivística
      Arxivera municipal a l''Ajuntament de Castelló d''Empúries

4. Miryam Gusó i Roca (de can Fages)
      35 anys
      Llicenciada en Traducció i Interpretació: francès i àrab
      Propietària d''una botiga de bijuteria

5. Pep Font i Olivet (de can Paparina)
      51 anys
      Fructicultor
      Conseller delegat i tresorer de Fructícola Empordà, SL.

6. Joan Rocas i Roig (de can Colom)
      44 anys
      Llicenciat en Veterinària
      Nutròleg a Provetas Girona

7. Núria Heras i Isach (de can Mas)
      35 anys
      Llicenciada en Filologia Hispànica
      Directora de l''Escola d''idiomes Yes!

8. Adrià Gasau i Saló (de can Ribes)
      30 anys
      Restaurador
      Bar la Placeta de la Muralla

9. Ivan Costa i Vidal (de can Palestre)
      30 anys
      Transportista

10. Dolors Ferrer i Canals (de can Bru)
      42 anys
      Llicenciada en Ciències de l''Educació
      Professora d''anglès
      Directora de l''Escola d''idiomes Aula

11. Pere Montalà i Vicens (de can Pallofa)
      55 anys
      Tècnic en Publicitat
      Empresari i dir. general de Maripili, S.L.
      Editor de la revista Acofar

12. Marina Barceló i Fàbrega (de can Barceló)
      24 anys
      Diplomada en Fisioteràpia i estudiant de Magisteri
      Directora del Casal d''Estiu Municipal

Federació Convergència i Unió - CiU - Presentació

Logo

 

Benvolguts Santperencs/ques:

Us fem arribar el programa electoral que hem preparat els integrants de la Candidatura, juntament amb les aportacions d''altres persones del municipi, que ens han donat el seu suport.

Com veieu, és una candidatura bàsicament renovada, sorgida de l’entesa de persones amb inquietuds i idees comunes, fonamentades en aconseguir millores pels ciutadans i que siguin d’interès general pel poble, allunyats d’interessos personals sospitosos, motivats cadascun de nosaltres en aconseguir un Sant Pere més bo i millor, en definitiva, en voler pel poble allò que voldríem per casa nostra.

Vivim en un indret especial, i per això n’hem de treure tot el rendiment possible. Farem tot el que estigui a les nostres mans per millorar l’economia del municipi. Per això, buscarem totes les estratègies al nostre abast per millorar l’eficàcia i l’eficiència a nivell econòmic i crear activitat al poble fent que els turistes surtin dels càmpings.

Embellirem la vila fomentant iniciatives particulars encaminades a fer-la més maca i agradable, tant pels vilatans com pels visitants. Estarem encara més orgullosos de ser de Sant Pere.

Tot seguit, entrarem en el detall de totes les actuacions que ens proposem fer, si ens doneu la vostra confiança.

TOTS FEM SANT PERE, SANT PERE SOM TOTS.

Federació Convergència i Unió - CiU - Programa

Logo

 

ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 • Millorar les entrades al municipi, amb voreres, arbrat i il•luminació.
 • Subvencionar les rehabilitacions de façanes al casc antic.
 • Promoure campanyes d’embelliment del poble. Creació d’un Pla per fomentar l’engalanament dels habitatges, amb plantes i flors, en aquells habitatges que disposen de balconades o de plantes baixes amb espai suficient, per així donar lluminositat i color als nostres carrers.
 • Disposar d’un punt d’accés gratuït a la banda ampla per connexió a Internet, sense fils.
 • Sanejar i millorar l’entorn del riu Fluvià, perquè esdevingui una zona d’oci i passeig pels vianants, sobretot la banda més propera al poble (accessos al Parc del riu, i entorn proper).
 • Buscar el lloc adequat per a la instal•lació d’infraestructures de telecomunicacions, pactant amb les operadores llocs menys sensibles per a la seva ubicació.
 • Canviar el mobiliari urbà en diverses zones, per fer-les més atractives.
 • Creació d’un magatzem municipal.
 • Promoure un estudi-projecte per la millora de la urbanització Bon Relax.

GENT GRAN – BENESTAR SOCIAL

 • Creació de nous serveis per a la tercera edat, que comportin millorar la qualitat de vida dels nostres avis.
 • Incrementar les relacions amb els organismes responsables de benestar social, per promoure un millor contacte amb les persones grans.
 • Donar suport a la Junta del Casal d’Avis en totes aquelles activitats que siguin del seu interès.


TURISME

 • Potenciar el municipi en les fires del sector turístic que es realitzen.
 • Organitzar sortides pel nostre entorn, promogudes des de l’Oficina de Turisme, buscant convenis de col•laboració amb el Parc Natural dels Aiguamolls. Aquestes podrien tenir el punt de sortida al municipi i arribada al Parc.
 • Potenciar el cicloturisme aprofitant l’entorn natural on ens trobem i marcar noves rutes que enllacin amb el municipi.
 • Realització de Fires al casc antic de la població, tals com fires de brocanters, pintura, ... ) per atreure turistes al poble, i durant tot el dia.
 • Possibilitat d’instaurar una Fira agro-alimentària amb productes típics del municipi, i oberta a la participació d’altres productes alimentaris típics de les nostres comarques.
 • Millorar la retolació turística i informativa del poble.
 • Modernització del material promocional de Sant Pere.
 • Buscar els mitjans necessaris per promoure el retorn de l’esqui nàutic.
 • Instal•lar equipament esportiu a la platja, fomentant trobades esportives variades, volei, futbol platja, etc.

ENSENYAMENT

 • Continuar els contactes amb el Departament d’Ensenyament per tal de definir la construcció de la nova Escola.
 • Col•laboració amb les activitats que organitza l’escola i l’AMPA.

SANITAT

 • Buscar el consens amb el Departament de Sanitat per a la construcció d’un nou DISPENSARI que doni resposta a l’actual creixement que ha experimentat la nostra població.
 • Promoure xerrades informatives d’interès general referent a temes de salut.

CREACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ

 • Creació d’un servei d’atenció al ciutadà, per recollir les seves demandes i fer de pont amb la brigada municipal per tal de donar ràpida solució als problemes que sorgeixin i així resoldre de manera ràpida i eficaç els problemes del dia a dia.
 • Creació d’una bústia de suggeriments, on qui ho desitgi pugui fer arribar les seves inquietuds, queixes i/o suggeriments, i ubicades en diferents llocs del municipi, incloses les urbanitzacions.
 • Instal•lació de taulers d’anuncis a diferents punts de la vila i a totes les urbanitzacions, per tal de poder informar dels temes d’interès municipal.
 • Facilitar l’increment de gestions a traves d’internet, de la web municipal, fer-la més accessible als usuaris i tanmateix establir enllaços amb els diferents establiments del municipi, on s’hi podrien incloure dins del seu domini.
 • Possibilitat de realitzar reunions sectorials per tractar temes determinats amb els diferents sectors implicats, veïns, associacions, empreses, ....
 • Millorar i ampliar els canals d’informació municipal (Butlletins informatius, l’Ajuntament informa ....).

SEGURETAT CIUTADANA

 • Presència de vigilants municipals durant la temporada estiuenca.
 • Pressionar als organismes corresponents per tal que augmenti la presència dels cossos de seguretat ciutadana, comptant amb la col•laboració de tots els veïns de Sant Pere, si s’escau.

CULTURA

 • Treballarem per millorar totes aquelles activitats que estan fortament arrelades al poble i recuperar les que per diverses raons no es porten a terme actualment (gegants, teatre, .... ).
 • Organitzar trobades de danses tradicionals típiques, cada setmana durant l’època estival.
 • Subvencionar i ajudar les entitats del poble.

JOVENTUT I ESPORTS

 • Promoure, amb les entitats interessades, les negociacions per a la construcció d’habitatges de protecció oficial.
 • Establir relacions amb el jovent del municipi, a través d’associacions o de representacions dels mateixos, on exposin les seves inquietuds, suggeriments i/o idees, en els temes d’actualitat que els afecten i que es poden assolir des de l’Ajuntament.
 • Construcció del nou Pavelló d’esports.
 • Millorar les noves instal•lacions del futur Camp de Futbol, amb la construcció dels vestidors.
 • Obrir la possibilitat a les noves pràctiques esportives que sorgeixin, per tal de fer un bon ús de les instal•lacions, impulsant la implantació de noves activitats, si es dona el cas.

MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

 • Vetllarem per impedir l’extracció d’àrids, que podria originar una alteració de la capa freàtica i la salinització de les aigües del municipi.
 • Construcció d’una nova deixalleria municipal.
 • Facilitar la recollida selectiva de residus augmentant el nombre de contenidors de cada tipus.
 • Instal•lació de contenidors per deixalles vegetals, sobretot en les urbanitzacions, per tal d’evitar l’abocament d’aquestes en els contenidors de residus orgànics.
 • Intentar reduir l’impacte visual d’aquells contenidors ubicats en zones més sensibles del municipi, amb possibilitat de revisar-ne la ubicació actual.
 • Millorar i sanejar les zones verdes existents al municipi.

 • Es continuarà amb la millora de camins rurals, pavimentant aquells trams que es considerin necessaris d’acord amb les inquietuds dels agricultors del municipi.
 • Neteja puntual dels recs i marges per evitar possibles inundacions.
 • Tot plegat són propostes molt engrescadores per a millorar el dia a dia del nostre poble, sense caure en la pretensió de fer grans promeses impossibles de complir en una legislatura i sense hipotecar excessivament el municipi. Som conscients de la manca d’altres infraestructures, però els recursos municipals són limitats. Per això, us demanem el VOT, per aconseguir entre tots un SANT PERE més bo i millor per tothom.

  .

  Federació Convergència i Unió - CiU - Entrevista a en Pere Girbent

  Logo

  Perfil

  Edat: 43
  Lloc de naixement: Sant Pere Pescador
  Residència habitual: Sant Pere Pescador
  Anys de residència: 43 (del 94 al 2002 vaig viure fora per motius laborals)
  Estat civil: Divorciat
  Nombre de fills: 2
  Nivell d''estudis: Mitjos
  Situació laboral: Empresari
  Creences religioses: Catòlic no practicant
  Connexió a internet/adreça de correu electrònic: Si / Si
  Llibres llegits anualment: 3
  Estil de música preferit: Tot en general
  Animals de companyia: 5 gats
  Escolarització dels fills (tipologia de centre): Centre públic
  Espai de l''habitatge habitual: 90m2
  Règim de tinença de l''habitatge habitual: Propietat familiar
  Altres propietats immobiliàries: Cap
  Interval d''ingressos nets mensuals: 1500 Euros
  Llengües parlades: Català i Castellà
  Anys de militància al partit actual: 18 anys
  Militància a altres partits: No
  Càrrecs dins el partit: He estat tresorer del delegació de CiU de Castelló d''Empúries
  Experiència com a regidor: Cap
  Altres càrrecs electes actuals: cap
  Altres càrrecs electes anteriors: cap
  Associacions i entitats a cíviques a les que pertany: Associació d''Empresaris de Castelló d''Empúries i Empuriabrava
  Autoposicionament ideològic (dreta-esquerra): Centre
  Autoposicionament ideològic (català-espanyol): Català

  Entrevista

  Quina motivació principal us ha portat a presentar la vostra candidatura ?
  - Principalment, treballar pel poble.

  Quines son les 5 primeres prioritats del vostre projecte per Sant Pere ?
  -Ordenar el territori adequadament, la qual cosa inclou tant algunes infraestructures molt necessàries com també les petites coses del dia a dia del municipi. Algunes de les prioritats principals serien, construir un nou DISPENSARI, i després arranjament general del poble, com seria millorar les entrades al municipi, embellir el poble, afavorir totes les entitats i millorar la comunicació amb les persones.

  Quins projectes prometeu portar a terme en cas de guanyar aquesta legislatura?
  -En base als recursos disponibles a les arques municipals, acabarem els projectes endegats (poliesportiu, camp d''esports, el pont per vianants...) i treballarem per aconseguir la construcció d’una nova escola. El que si prometem, és treballar per aconseguir aquestes fites.

  Quins projectes voleu portar a terme a llarg termini?
  - Construcció d’una depuradora d’aigües residuals, millora i acondicionament del Passeig Fluvial i un nou pont sobre el Riu Fluvià per millorar la circulació viària al nostre municipi.

  Què penseu fer pel futur de l’agricultura ?
  - Farem tot allò a les nostres mans dins l’àmbit municipal. Això inclou, neteja i desbrossament de marges, arranjament de camins, i establirem contactes amb els organismes pertinents per tal d’aconseguir totes les millores i subvencions que es puguin donar per tal d’afavorir els agricultors.

  Què penseu fer pel futur del turisme?
  - En primer lloc, crear una sectorial de Comerç i Turisme i desenvolupar activitats lúdiques al municipi per tal d’atreure visitants.
  - Participar més activament en les Fires Turístiques del sector, per donar a conèixer el municipi.

  L''escola està incrementant l''alumnat any rere any, pel que està previst que calgui fer un desdoblament. Què penseu fer per l’educació ?
  Fer tots els passos pertinents per aconseguir la construcció d’una nova escola.

  Es diu que l''ambulatori està desbordat i que no té les mides adients. Què penseu fer per la sanitat?
  - Nosaltres proposem la construcció d’un nou Dispensari, que cobreixi les necessitats actuals, atès l’augment considerable de residents en el municipi, la qual cosa ha fet que l’actual, quedes obsolet.

  Sant Pere té un entorn privilegiat pel Parc Natural, la platja i el riu, quines mesures penseu prendre per conservar aquest patrimoni?
  - Totes aquelles al nostre abast per aconseguir un entorn més sostenible. Això inclou proposar convenis amb la gerència del Parc Natural dels Aiguamolls, així com amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per tal de millorar les relacions i treure’n el màxim profit.

  Què penseu fer per la seguretat ?
  - Incrementar els contactes amb el Departament d’Interior per tal d’aconseguir un major nombre d’efectius policials al municipi, sobretot en l’època estival.
  - Tanmateix, des de l’Ajuntament es potenciarà la presència de vigilants municipals per tal de garantir la seguretat ciutadana.

  Penseu tirar endavant el projecte del pont de vianants ?
  - La nostra idea és buscar el finançament adequat per dur a terme el projecte de construcció del nou pont. Però tot dependrà dels recursos disponibles.

  El poliesportiu pot ser un valor integrador i incentivador pel jovent del municipi, però força gent és crítica envers la prioritat del projecte. Roses disposa d’un nou poliesportiu i te una utilització de 1704 usos a la setmana i un padró de 9800 persones. Sant Pere te una població de 1997 d''empadronats i per tant és possible que a tot estirar arribi a tenir al voltant de 347 usos a la setmana (anant be i sense tenir en compte que no disposa de piscina (que sovint és diu és la clau d''aquesta mena d''instal·lacions)) i que a Roses hi van clubs de fora de Roses com algun de Figueres. A més els santperencs ja disposen d’un antecedent a sala polivalent que entre els seus propòsits de disseny és el de poder-hi practicar esports però que tanmateix molts acorden a dir que el seu ús està molt per sota de les seves possibilitats projectades. Segons sembla, encara manquen diners per acabar el projecte, i el projecte de gestió suma els costos del poliesportiu, però no té calculat els voltants com la plaça del davant. El projecte té un cost considerable de manteniment i en diverses ocasions s''ha dit que no hi havia diners. Tenint en compte que a Sant Pere hi ha altres infraestructures que cal arreglar com l’ampliació de l’escola, l''ambulatori o el carril bicicleta junt amb el nou pont i l’Avinguda d’Empúries, creieu convenient que s’hagi prioritzat el projecte del poliesportiu ?
  - És un projecte ja iniciat per l’equip anterior, el qual ja està pressupostat, amb uns terminis d’execució i nosaltres som partidaris de finalitzar-lo. Creiem que serà un bon estímul pel jovent, ja que disposaran d’unes instal•lacions per a la pràctica d’altres tipus d’esport actualment inexistent.
  - Una vegada executada la construcció, s’estudiarà la manera de gestionar les instal•lacions per tal que siguin viables econòmicament.

  La immigració és un tema important per al municipi. El setmanari Empordà, que el dia 13-1-2007 es va publicar un article amb el títol: “Un de cada 3 censats a Sant Pere és d’origen estranger”. Al municipi hi conviuen més de 45 nacionalitats i a l''escola hi ha al voltant d''un 50% de nouvinguts, i hi ha previsions de que pugi fins a un 75%. Al diari EL PAIS es fa ressò un projecte de del govern central ja que ha endegat un projecte per a la integració dels immigrants dotant als ajuntaments de partides pressupostàries. Quins projectes teniu per als immigrants nouvinguts?
  - El tema de la immigració, és un tema que afecta al país en general, i s’ha de solucionar amb polítiques públiques, i no precisament les municipals. El que si es pot fer des de l’Ajuntament, és facilitar les gestions a aquest col•lectiu nombrós, i afavorir la seva integració.

  Com veieu el futur de Sant Pere els propers 100 anys ?
  - Seguir la pauta actual, de protegir sobretot el litoral, que és la nostra senyera com a municipi, i intentar frenar el creixement urbanístic desmesurat, proposant que aquest sigui mesurat i sobretot sostenible.

  A banda de que tot depèn de les circumstàncies, amb quins partits pactaríeu i amb quin no i perquè? quins altres possibles pactes preveieu?
  - D’entrada, està en els nostres objectius guanyar les eleccions per majoria absoluta. En cas de que això no succeeixi, es valoraran altres opcions que s’estudiaran puntualment.

  Preguntes específiques per CiU:

  En una notícia afirmeu que considereu la incorporació de Domènec com un fitxatge estel·lar, per què?
  - Perquè és una persona a la qual li agrada treballar pel poble i té molta motivació. Els seus ideals polítics no són tant definits com les ganes de fer municipalisme, i les ganes de treballar i col•laborar són la seva prioritat.

   

  Noves preguntes:

  En primer lloc i referent als pactes municipals, és un tema que tractarem puntualment quan arribi el moment. Ara per ara, la nostra il•lusió és aconseguir majoria per governar, i disposem d’un equip preparat per a fer-ho.


  -Penseu fer dedicació plena?

  - És una idea a tenir en compte atès el meu marge de maniobra al ser empresari independent i treballar per compte pròpia.

  -Què penseu fer per la gent gran?

  - És un col•lectiu molt sensible. Hem de fer el possible per a millorar-ne la seva qualitat de vida. Intentar posar al seu abast tot el que estigui a les nostres mans. Nosaltres en el nostre programa ja dèiem que intensificaríem els contactes amb els Departaments corresponents per tal de que es trobin facilitats en casos de necessitats. Quan diem això, estem pensant en millorar el contacte amb l’assistent social per tal de procedir a millorar les ajudes que reben, veure com es pot fer per teleassistència en casos puntuals, i fins i tot es podria valorar la possibilitat d’implantar un hospital de dia, això però, a llarg termini.
  Tanmateix, i especialment, col•laborar amb la Junta del Casal que ja existeix i acollir-se a totes les seves propostes.
  Fomentar xerrades per tècnics qualificats en temes que els afecten, i seguir promovent activitats i tallers que actualment ja es porten a terme, i si pot ser, incrementar-los.

  Al Bon Relax hi ha 32 vivendes a l’Avinguda d’Empúries, d’aquestes n’hi ha 11 que hi viuen tot l’any i hi tenen sortida de vehicles. Les darreres legislatures han fet ben poc per evitar la perillositat de l’Avinguda d’Empúries tot i que a banda dels senyals, es pot posar enllumenat, semàfors, passos de vianants, voreres, un radar o sotracs. Què penseu fer fer-hi a curt termini?

  - Col•locar sotracs de manera imminent seria una de les solucions provisionals més ràpides i efectives, ja que està comprovat que és un mètode prou efectiu. Tanmateix, això haurà d’anar lligat amb l’augment de senyals de trànsit.
  De tota manera, s’està estudiant la possibilitat de fer un desdoblament de la carretera a llarg termini.

  Donat que no hi ha amplada suficient a l’Avinguda per fer-la prou segura, a llarg termini hi ha un pla aprovat per fer una nova carretera cap a l’est de la urbanització, teniu intenció de portar aquest projecte endavant aquesta legislatura?

  - Tot dependrà dels recursos existents a les arques municipals. No es poden fer falses promeses sense abans ser conseqüents amb l’abast d’aquestes.
  Crec que és una bona proposta per valorar i començar a estudiar perquè pugui veure la llum.

  La meva pregunta és per als tres candidats: A la primera pregunta únicament cal respondre SI o NO

  “Consideren que l’Avinguda d’Empúries reuneix las condicions mínimes de seguretat per a les persones que volen anar en bicicleta des dels càmpings fins al poble i, també, per a les persones que tenen la seva vivenda en aquesta avinguda?.”
  - No.

  Fins a quin punt és important la seguretat de les persones?.

  - Des dels poders públics, la seguretat de les persones és una màxima. Tota la legislació en fa referència i és un dels principis bàsics a tenir en compte.
  Des de la nostra candidatura, considerem que és un dels puntals bàsic a millorar de manera imminent.

  Cal tenir en compte que, a l’estiu, la majoria dels ciclistes solen ser famílies amb criatures i que, d’altra banda, una carretera segura potenciaria una imatge de Sant Pere més ecològica i respectuosa amb el medi.

  Prioritzarem la millora del carril bici i fins i tot se’n podrien crear de nous. Unir Sant Pere amb els camping de manera segura, serà una de les prioritats principals de la nostra candidatura si volem fer surtir la gent dels campings per tal que vinguin al municipi.

  Soc veïna del Bon Relax de St. Pere des de desembre del 2003, concretament de l'' avinguda d'' Empúries (Bon Relax I), tinc varies preguntes a fer:
  1.- M'' agradaria saber com pensen solucionar el tema de la seguretat d'' aquesta avinguda, tot i que gairebé tothom la coneix o bé com la carretera de l'' Escala o dels campings i per la qual cosa es podria dir que els conductors que no viuen en el Bon Relax no respecten el senyal de prohibit anar-hi a més de 40. A més de la manca de pas de zebra per poder travesar l'' avinguda.


  - Col•locar sotracs de manera imminent seria una de les solucions més ràpides i efectives, ja que està comprovat que és un mètode prou efectiu. Tanmateix, això haurà d’anar lligat amb l’augment de senyals de trànsit, i evidentment dels passos de vianants corresponents.
  Tanmateix, hi ha previsions de fer el desdoblament de la carretera, amb la qual cosa es donaria solució a la perillositat de l’esmentada avinguda.


  2.- El tema de l'' enllumenat a l'' Avinguda, al desembre del 2003 vaig fer una instància demanant un llum per poder sortir al menys a llençar les escombraries. A data d'' avui no he rebut cap mena de resposta.

  - S’estudiarà la viabilitat d’ampliar l’enllumenat existent com a mesura urgent per tal de millorar la seguretat de les persones.

  3.- Reciclatge. No hi ha prous contenidors de reciclatge de vidre, envasos i cartró a l'' urbanització.

  L'' urbanització Bon Relax ha estat molt olvidada per l'' únic alcalde que jo he conegut, m'' agradaria moltísim que fesin un tomb per tota l'' urbanització i molt especialment on vivim nosaltres amb la nostra filla de 4 anys, que té molta por de travesar el carrer i em de fer "birgueries" per poder sortir de casa amb el cotxe o simplement per anar a passejar.

  - El tema de la recollida de deixalles és un tema que tractem puntualment en el nostre programa electoral. Hem previst l’ampliació de contenidors de recollida selectiva a tot el municipi, i instal•lar-ne fins i tot per deixalles vegetals sobretot a les urbanitzacions.
  El nostre programa electoral, que de ben seguir han llegit, hi ha un punt que fa referència al Bon Relax. Per tant, només dir-los, que som coneixedors de la problemàtica existent a la urbanització, i que farem tot el que estigui a les nostres mans per a millorar-la, sempre amb la col•laboració de tots els veïns que en formen part, els quals són els principals afectats.
  Tanmateix, val a dir, que establirem contactes i reunions per estudiar la viabilitat de totes les propostes, estudis, avantprojectes i inquietuds que sorgeixin i intentarem trobar solucions efectives. Això serà el nostre compromís.

  Moltes gràcies.
  Pregunta per Independentes per SPP – AC (si els altres partits també voleu respondre sobre els usos de la platja crec que també els pot ser interessant)

  Bona tarda,

  voldríem fer una pregunta relacionada amb la vostra proposta núm. "21) Redacció d''un Pla especial d''ordenació de platges que reguli els requisits que han de regir les activitats en aquest entorn" :

  ¿Per a l''elaboració del Pla Especial d''Ordenació de Platges tindreu en compte les opinions i necessitats de les entitats i les persones que des de fa molt de temps estem treballant de forma legalitzada en aquesta platja?
  En cas afirmatiu, ¿quan teniu pensat fer una reunió per iniciar el Pla?


  - En termes generals, pensem que una regulació dels usos i activitats de la platja pot ser molt positiva. Però el que s''hauria d''evitar, és que el mencionat Pla només servís per incrementar les taxes i posar encara més entrebancs a la realització d''activitats.

  Salutacions cordials,

  Xavier Casorrán
  President Ones Club Esportiu

  PREGUNTES ALS TRES ALCALDABLES: quines solucions pensen prendre a curt termini dels següents temes:

  * Avda. d''Empuries, avui, vehicle direcció L''Escala, vehicle direcció Sant Pere, sis ciclistes direcció L''Escala i quatre direcció Sant Pere, tots al mateix temps. No ha passat res. Qui sap que passarà demà o a 20 de juliol! Cal, encara que sigui eventual fins poder-ho fer definitiu una solució ràpida.

  - Aquesta pregunta queda contestada abans. Prioritzarem la seguretat de les persones i serà una actuació de manera imminent.

  * Es posen pilones a les voreres del centre del poble perquè els cotxes no hi aparquin, perfecte, però ara els qui ho feien deixen el cotxe al mig del carrer. Per anar a la fleca, a la botiga d’electrodomèstics, a la peixateria, a la llibreria, a la farmàcia, a correus, a la botiga de queviures...Quans accidents provocaran per manca de visibilitat, quans col•lapses circulatoris tindrem de més aquest estiu? Potser posar multes reclutaríem el suficient per pagar el sou d''un empleat municipal més i al tocar la butxaca a la gent els tornaria més cívics? També requereix una solució d’urgència.

  - S’estudiarà el tema dels aparcaments al municipi. Això és un tema sobre el qual cal sensibilitzar la gent, s’ha de fer cultura perquè la gent busqui aparcaments habilitats i no deixi el cotxe on vulgui. Com a mesura coactiva, s’estudiarà la viabilitat d’un vigilant municipal, sobretot a l’època estival.

  *Es normal que tinguem que utilitzar el cotxe per poder reciclar ja que els contenidors selectius son a molta distancia i no al costat de tots els orgànics?

  - Aquesta pregunta també l’hem contestada una mica més amunt. El nostre programa preveu un increment del nombre de contenidors selectius, i puntualment la instal•lació de contenidors per restes vegetals a les urbanitzacions.
  Com a millora de tota la recollida de residus, proposem la construcció d’una nova DEIXALLERIA, ja que la que tenim actualment, no reuneix les condicions idònies per un bon ús.
  El tema del reciclatge és una de les nostres prioritats principals. Donar una bona imatge del poble, embellir-lo, tot passarà per la bona endreça que es faci del municipi, sobretot en temes tant importants com la protecció i millora de la salubritat pública i la protecció del medi ambient.

  Tots tres aspirants s''omplen la boca per parlar del Fluvià. Tenen present que som l’únic poble de tots els que en gaudim que li donem tota la porqueria de les nostres cases? I si la depuréssim primer? Obres, llars, casals, pavelló, futbol... molt bé, però depuradora, prioritari.

  - En el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), està prevista la construcció d’una depuradora pel 2008. Per tant, seguirem amb la tramitació ja iniciada pel consistori actual per arribar a bon port.
  Som conscients de la importància del tema i farem tots els esforços, possibles i impossibles per acabar tenint una depuradora a Sant Pere Pescador.


   

  Independents per Sant Pere - Programa

  URBANISME

  1) Desenvolupament urbanístic ordenat al voltant del nucli urbà, sostenible i orientat a oferir la màxima qualitat en els serveis públics.

  Logo
  Logo

  VIALITAT, SENYALITZACIÓ I ESPAIS PÚBLICS

  2) Millorar l''asfaltat i condicionar les voreres de tot el municipi.

  3) Racionalitzar els accessos a la vila i les dotacions urbanístiques bàsiques: millores en l''enllumenat públic i manteniment i ampliació de les zones verdes enjardinades, tant del nucli del municipi com de les urbanitzacions.

  4) Donar una altra imatge al Parc del riu com a element identitari del poble: noves senyalitzacions, nou enllumenat, parc infantil, col•locació de baranes de fusta d''acord amb l''entorn i d''una barra limitadora de l''altura per evitar que el parc es converteixi en una zona d''acampada incontrolada. Disminuir l''impacte visual del dipòsit de gas.

  5) Aconseguir la construcció d''un pont nou.

  ACTIVITATS ECONÒMIQUES

  AGRICULTURA

  6) Donar suport a la preservació de l''activitat econòmica agrícola, atès que representa una implicació important dels ciutadans de Sant Pere Pescador i és el nucli vertebrador del poble.

  7) Col•laborar amb l''Agència Catalana de l''Aigua (ACA) en la definició dels Plans de gestió per al riu Fluvià a fi que l''activitat agrícola no es vegi afectada.

  8) Neteja dels camins, recs, rieres, marges i accessos a les zones rurals i agrícoles.

  9) Enfortir els vincles amb els sindicats agrícoles pertinents per disposar dels treballadors temporers necessaris per dur a terme les tasques agrícoles, on l''Ajuntament oferirà el servei d''interlocució i mediació amb el diferents col•lectius implicats.

  10) Organitzar "El mes de la poma".

  TURISME

  11) Desestacionalitzar el turisme de temporada oferint alternatives per assolir un turisme integrador amb el territori i l''entorn: rutes guiades en paratges d''interès natural (Parc Natural dels Aiguamolls de l''Empordà), cicloturisme, senderisme, desenvolupament d''activitats nàutiques.

  12) Creació d''un Patronat Municipal de Turisme que potenciï Sant Pere Pescador com a marca de qualitat turística.

  13) Potenciació de l''Oficina de Turisme.

  14) Expansió i rehabilitació del carril-bici existent.

  15) Buscar punts d''interlocució amb els càmpings per analitzar les problemàtiques particulars i els beneficis mutus.

  COMERÇ, RESTAURACIÓ I SECTOR SERVEIS

  16) Proposar alternatives per a la consolidació i desenvolupament del petit comerç, la restauració i el sector serveis.

  MEDI AMBIENT

  17) Foment d''iniciatives dirigides a la recollida selectiva de residus municipals.

  18) Fer una deixalleria municipal funcional.

  19) Impulsar juntament amb l''Agència Catalana de l''Aigua (ACA) el procés d''execució d''una depuradora municipal que permetrà una xarxa de sanejament adequada a les necessitats del municipi evitant que augmenti la pressió sobre la xarxa de sanejament del nucli de la vila.

  PLATJA

  20) Netejar la platja i condicionar-la amb els serveis bàsics imprescindibles: papereres, lavabos, dutxes i passarel•les de fusta.

  21) Redacció d''un Pla especial d''ordenació de platges que reguli els requisits que han de regir les activitats en aquest entorn.

  RIU FLUVIÀ

  22) Actuar de manera ferma per dotar el riu d''uns usos que permetin compatibilitzar les activitats aquàtiques amb el màxim respecte per l''entorn. El riu és un element que dóna identitat al poble i del que tothom n''ha de gaudir. Redacció d''un Pla d''usos del tram baix del riu Fluvià equilibrat i consensuat amb els diversos sectors implicats: veïns, sector turístic, Parc Natural dels Aiguamolls de l''Empordà, Agència Catalana de l''Aigua (ACA), etc.


  ENSENYAMENT

  23) Ampliar el CEIP Llagut en funció de les necessitats específiques per evitar-ne la saturació.

  24) Construcció d''una llar d''infants.

  25) Enfortir la col•laboració amb els representants de l''AMPA per atendre les demandes i necessitats escolars i extraescolars dels alumnes.

  26) Establir un conveni amb el Consorci per a la Normalització Lingüística per crear una Oficina de l''ensenyament del català.

  SANITAT

  27) Construirem un nou dispensari mèdic.

  CULTURA I PATRIMONI

  28) Protecció dels edificis amb especial valor arquitectònic i dels béns culturals d''interès nacional i local.

  29) Creació del Catàleg municipal de masos i cortals.

  30) Augmentar els projectes d''aprofitament de la Biblioteca Municipal.

  31) Reprendre l''activitat teatral de l''Elenc Santperenc.

  FESTES I JOVENTUT

  32) Ampliar i diversificar l''oferta de les activitats d''oci estiuenques.

  33) Creació d''un Servei Municipal de Joventut.

  34) Habilitació d''un dels equipaments municipals existents com a Casal per a la gent jove.

  GENT GRAN

  35) Involucrar la gent gran en les activitats del municipi per tal que la seva experiència sigui vista com un valor i un actiu.

  SEGURETAT CIUTADANA

  36) Augmentar la dotació policial per donar cobertura a les característiques estacionals del municipi: especial incidència en la temporada de recollida de fruita i en la temporada turística.

  37) Creació d''una Policia local funcional i adaptada a les nostres necessitats.

  ESPORTS

  38) Estudiar la viabilitat de la construcció d''una piscina municipal.

  39) Consolidar el nou camp de futbol de gespa artificial i construcció d''uns vestidors adequats a les necessitats del futbol base i sènior del municipi.

  40) Donar usos funcionals al pavelló esportiu municipal.

  41) Creació d''una Escola municipal d''esports nàutics en col•laboració amb les diferents entitats existents (Escola de vela La Gola, Club Nàutic) i altres col•lectius implicats.

  IMMIGRACIÓ

  42) Introduir la figura d''un mediador intercultural que sigui un interlocutor vàlid entre l''Ajuntament i el col•lectiu immigrant.

  NOVES TECNOLOGIES

  43) Potenciar un web municipal que faciliti els tràmits en línia (administració electrònica).

  43) Impulsar una xarxa local sense cables (wireless) de recursos compartits.


  Som molts els que pensem en un poble millor


  10 propostes clau per a Sant Pere Pescador

  1- Ampliació del CEIP Llagut i construcció d’una llar d’infants.
  2- Construcció d''un nou dispensari mèdic.
  3- Preservació de l''activitat econòmica agrícola com a eix vertebrador del poble.
  4- Potenciació de Sant Pere Pescador com a marca de qualitat turística.
  5- Condicionament i embelliment del Parc del riu.
  6- Habilitació d’un equipament municipal com a Casal de Joventut.
  7- Introducció de la figura d''un mediador intercultural.
  8- Redacció d''un Pla especial d''ordenació de platges i d''un Pla d''usos del tram baix del riu Fluvià.
  9- Millora de la neteja viària i la gestió dels residus.
  10- Assistència domiciliària per a la gent gran.

   

   

  Per quan la depuradora?

  Com sabeu a dia d’avui el nucli antic de Sant Pere Pescador no disposa de depuradora d’aigües residuals. Històricament hi ha hagut moltes variacions del projecte de depuració, però mai s''han portat a terme.

  Jordi Martí Deulofeu - Entrevista

  Perfil de Jordi Martí Deulofeu

  Edat: 29 anys
  Lloc de naixement: Sant Pere Pescador
  Residència habitual: Sant Pere Pescador
  Anys de residència: Des de sempre, excepte en els 7 anys d’estudis universitaris a Barcelona i una estada de 8 mesos a Holanda.
  Situació laboral: Auxiliar administratiu en règim de personal laboral interí a l’Ajuntament de Roses
  Creences religioses:
  Catòlic no practicant

  Logo
  Logo

  Connexió a internet/Teniu adreça de correu electrònic?: Si, a la feina /


  Llibres llegits anualment: 10-12
  Estil de música preferit: No tinc cap preferència concreta
  Animals de companyia: No
  Escolarització dels fills (tipologia del centre): ---
  Espai de l’habitatge habitual: 270 m2
  Règim de tinença de l’habitatge habitual: Propietat dels meus pares
  Altres propietats immobiliàries: Pròpies no.
  Interval d’ingressos nets mensuals: 1.080 €/mes
  Llengües parlades: 4 (català, castellà, anglès i holandès)
  Anys de militància al partit actual: Cap
  Militància a altres partits: Cap
  Experiència com a regidor: Cap
  Càrrecs dins el partit: Cap
  Experiència com a regidor: Cap
  Altres càrrecs electes actuals: Cap
  Altres càrrecs electes anteriors: Cap
  Associacions i entitats cíviques a les que pertany: Vocal de la junta de la U.E. Ventalló; entrenador de l’equip cadet del F.C. Sant Pere Pescador; i soci de la ONG Metges Sense Fronteres.
  Autoposicionament ideològic (dreta-esquerra): Esquerra
  Autoposicionament ideològic (català-espanyol): Català

  Entrevista

  Quina motivació principal us ha portat a presentar la vostra candidatura?

  En primer lloc, la idea comuna que ens identifica és el fet de pensar que la gestió diària del municipi es pot fer d’una altra manera, més pròxima a tothom i encaminada a augmentar el benestar de les persones.
  En segon lloc, l’Ajuntament ha de ser vist com la casa gran del municipi, un lloc obert a tothom, on els ciutadans puguin anar a expressar les seves demandes, les seves queixes o les seves suggerències amb tota naturalitat i on l’equip de govern i l’oposició, com a representants del poble, desenvolupin la seva tasca per fer possibles aquelles actuacions que més necessita el municipi d’acord amb una sèrie de limitacions, bàsicament de caràcter pressupostari. El consens sobre el que cal fer i el que és important en cada moment ha de ser un element bàsic de la política municipal.

  En darrer lloc, és simptomàtic que l’anterior equip de govern doni per acabada una etapa de la política municipal i la majoria dels seus membres no es tornin a presentar. Això ha augmentat unes expectatives de canvi que fins ara eren inexistents donada la bipolaritat existent entre CiU (a l’equip de govern) i PSC (a l’oposició) en els darrers 12 anys. En aquest sentit la candidatura d’Independents per Sant Pere-Acord Municipal apareix per aglutinar tota aquella gent i aquelles sensibilitats que no creuen en aquesta polarització de la política i que troben cabuda en un projecte de tarannà obert, integrador, respectuós i, per sobre de tot, plural, que l’única cosa que pretén és treballar d’una altra manera evitant posicions enfrontades.

  Quines són les 5 primeres prioritats del vostre projecte per Sant Pere Pescador?

  Tal i com apareix en el nostre programa, són les 5 propostes següents.

  1. Ampliació del CEIP Llagut
  2. Construcció d’una llar d’infants
  3. Construcció d’un dispensari mèdic
  4. Preservació de l’activitat agrícola com a eix vertebrador del poble.
  5. Potenciació de Sant Pere Pescador com a marca de qualitat túristica.

  Quins projectes prometeu portar a terme en cas de guanyar aquesta legislatura?

  En el nostre cas les prioritats i els projectes van agafats de la mà. Allò prioritari és el que tindrà una dedicació més intensa per tirar endavant els projectes que hi van relacionats. No obstant, a banda dels que ja s’han descrit en la pregunta anterior, alguns projectes fonamentals són l’habilitació d’un equipament públic com a Casal de Joventut, l’assistència domiciliària per a la gent gran, la introducció d’un mediador intercultural que enforteixi les relacions entre el col•lectiu immigrant i la població autòctona, la redacció d’un Pla Especial d’Ordenació de Platges i d’un Pla d’Usos del tram baix del riu Fluvià, i la millora en la neteja viària i la gestió de residus mitjançant el foment d’iniciatives per a la recollida selectiva.

  Quins projectes voleu portar a terme a llarg termini?

  Per una banda tenim el decàleg que presentem al programa i que determina les àrees que necessiten una actuació més immediata i prioritària (educació, agricultura, turisme, joventut, gent gran, immigració, etc.).

  Per altra banda, el programa incorpora altres projectes que tenen una perspectiva a mig o llarg termini atès el grau de complexitat que representen. La construcció d’un pont nou i estudiar la viabilitat d’una piscina municipal són objectius que s’han de mirar d’assolir. A llarg termini, i això no està inclós al programa electoral, s’ha de repensar una zona de serveis que concentri els equipaments sanitaris i d’ensenyament en una mateixa zona (dispensari mèdic, escola i llar d’infants, per exemple).

  Què penseu fer pel futur de l’agricultura?

  L’activitat agrícola ens ha donat identitat com a poble des de fa molt temps i, per tant, vetllarem per preservar-la tant com es pugui, oferint els serveis propis d’interlocució amb els sindicats agrícoles per donar cobertura a les necessitats estacionals de la recollida de la fruita, vetllant perquè no es produeixi una salinització de les aigües subterrànies que seria gravíssima per a la supervivència dels cultius de regadiu i millorant els accessos a les zones rurals i agrícoles conservant l’entorn en les millors condicions possibles pel que fa al manteniment dels camins, marges, recs i rieres.

  Què penseu fer pel futur del turisme?

  El sector turístic necessita que tots els actors implicats tinguin veu i participin en el model de desenvolupament turístic al que es vol arribar. La creació d’un Patronat Municipal de Turisme on tothom s’hi senti representat (petit comerç, restauració, càmpings, etc.) pot ser una eina molt útil per pensar estratègicament cap a on volem caminar entre tots.

  S’ha d’acabar d’una vegada per totes amb el fet que l’activitat turística i l’activitat agrícola visquin d’esquenes. Hem de ser capaços de comprendre que s’ha de trobar un equilibri entre el camp i un turisme integrador amb l’entorn, on ambdós sectors tinguin el seu propi espai i puguin créixer amb el màxim respecte per l’altre.

  L’escola està incrementant l’alumnat any rere any, pel que està previst que calgui fer un desdoblament. Què penseu fer per l’educació?

  Tal i com ja hem comentat, l’ampliació del CEIP Llagut és la primera de les nostres prioritats. Malgrat tot, no és tan senzill afirmar quines mesures es duran a terme quan calgui fer el desdoblament d’alguna de les classes que en aquest moment es troben al límit de la seva capacitat (27/28 alumnes).

  Si bé és cert que l’ampliació provisional i transitòria mitjançant mòduls té molt mala premsa entre els pares dels alumnes, no és menys cert que els criteris que cal complir per realitzar una ampliació amb obra de l’actual escola són molt estrictes i, per tant, no està massa clar que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que és qui en definitiva ha de donar el vistiplau, ho permeti, perquè s’han de respectar uns espais mínims per a la zona d’esbarjo, distàncies respecte vies de trànsit principals, etc. que a l’actualitat es troben en entredit.

  Per altra banda, no crec que en aquests moments hi hagi cap candidatura que es pugui permetre el luxe de frivolitzar en un tema tan delicat com és el de la situació de saturació del CEIP Llagut. Hi ha qui diu que es pot demanar un nou centre d’ensenyament infantil i primari (CEIP) i un institut d’ensenyament secundari (IES). Però nosaltres ens fem la següent reflexió? El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) preveu sòl d’equipament que pugui acollir una escola i un institut? La resposta és no. Aleshores, el primer que caldrà fer, i d’això ningú en parla, és modificar el POUM per trobar un sòl adient a les necessitats del municipi, i en tot cas més endavant es podrà entrar en nogociacions amb el Departament d’Ensenyament perquè ens financiï una nova escola.

  En relació amb la creació d’un IES, sembla lògic pensar que una vegada concedida la creació d’un nou institut a Empuriabrava (com a expansió del ja existent al nucli de Castelló d’Empúries), Sant Pere Pescador i els seus voltants (Armentera, Vilamacolum i Torroella de Fluvià, sobretot) no reuneixen, a l’actualitat, les característiques necessàries com per exigir que se’n construeixi un al municipi.

  Es diu que l’ambulatori està desbordat i que no té el tamany adient. Què penseu fer per la sanitat?

  L’obligatorietat en la prestació de la sanitat bàsica i l’augment important de població que ha patit Sant Pere ens els darrers anys fins arribar als poc més de 1.900 habitants, fa que l’actual dispensari mèdic necessiti una ampliació i millora de les seves instal•lacions. El més important, i té relació amb el que hem dit abans del sòl destinat a equipaments, és que siguem capaços de pensar una zona del poble on la gent tingui a l’abast diversos serveis alhora, permetent als veïns reduir el temps que han de destinar, per exemple, a portar la mainada a la llar d’infants i a anar al dispensari mèdic, oferint-los la possibilitat de tenir aquests equipaments concentrats en un mateix lloc.

  En aquests moments, les possibilitat de trobar un espai on ubicar un nou dispensari mèdic (i no com s’ha dit un Centre d’Assistència Primària (CAP) que no ens pertoca perquè el Mapa Sanitari Català preveu una Àrea Bàsica de Salut (ABS) de l’Escala on Sant Pere pertany) són limitades i fa falta parlar entre tots per consensuar si convé començar a construir equipaments sense tenir una idea clara de què és el que volem fer a mig termini amb la resta d’equipaments que s’han de constuir (llar d’infants i alberg municipal, per exemple).

  Sant Pere té un entorn privilegiat pel Parc Natural, la platja i el riu, quines mesures penseu prendre per conservar aquest patrimoni?

  L’equilibri entre l’activitat agrícola i un turisme integrador amb el territori és fonamental. Partim de la base que el turisme que ve a Sant Pere ho fa precisament per l’entorn on es troba situat. Així, elements com el mar, la platja i el riu ens han donat identitat al llarg dels anys i són un patrimoni natural que no podem desmerèixer. S’ha de potenciar la imatge de Sant Pere lligada a les potencialitats que ofereixen aquests elements identitaris, com a destí de primeríssima qualitat turística i com a zona d’oci i descans on tothom trobi les activitats que s’esperen d’un municipi com el nostre: les rutes guiades per indrets d’interès natural (en estreta col•laboracióa amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà), el cicloturisme, el senderisme, i les activitats nàutiques formen part de l’oferta d’oci que cal oferir.

  La redacció d’un Pla Especial d’Ordenació de Platges i d’un Pla d’usos del tram baix del riu Fluvià seran instruments molt útils per regular els requisits que han de regir les activitats que es puguin desenvolupar tant a la platja com al riu Fluvià. Partim de la base que tothom té dret a gaudir del mar, la platja i el riu i que, al mateix temps, hi ha uns deures i obligacions que tothom ha de complir per garantir-ne la seva preservació.

  Què penseu fer per la seguretat?

  En aquest punt és important fer notar que des de la nostra candidatura no som partidaris de parlar de l’existència d’inseguretat ciutadana al municipi. En tot cas, si bé és veritat que s’han viscut episodis puntuals que han generat desconfiança entre la gent, no coincidim en què Sant Pere pateix un especial problema d’inseguretat ciutadana.

  Un cop aclarit això, creiem que és necessari col•laborar amb les administracions corresponents perquè augmentin la dotació policial i la periodicitat de la vigilància a la vila. Aquest augment de la presència policial és especialment necessari en èpoques estacionals com ara l’estiu (degut a l’afluència massiva de turistes) i la tardor (quan es fa la recollida de la poma).

  També considerem important que el municipi disposi d’una Policia Local funcional i adaptada a les seves necessitats reals. Per aquest motiu, apostem per la creació d’una Policia Local avui inexistent.

  Penseu tirar endavant el projecte del pont de vianants?

  Ens agradaria aclarir que la construcció d’un nou pont de vianants significa redistribuir altra vegada el trànsit que dóna la volta a la vila. El traçat d’aquest nou pont enllaçaria la urbanització La Capella amb la zona de Les Goles travessant el riu a partir de la reserva del Mig de Dos Rius. Després caldria fer una rotonda que connectaria els accessos al pont amb l’actual carretera que porta a les platges.

  Un cop feta aquesta explicació, cal ressaltar que es tracta d’una obra pública de grans dimensions sobre la qual cal pensar-hi assenyadament. A l’actualitat, desconeixem quin projecte de pont hi ha previst per Sant Pere Pescador i és un tema que caldria estudiar bé abans d’afirmar amb rotunditat la seva construcció. No obstant, és evident que un pont com el que tenim és insuficient per absorbir el trànsit que l’estacionalització del turisme provoca durant la temporada.

  Avui en dia, el pont no només ha de ser pensat com una gran infraestructura que permet travessar el riu amb accés rodat. Contràriament, s’ha de ser conscient que el pont comunica quelcom més que els dos costats del riu, sinó que és una de les vies de comunicació més importants que hi ha avui en dia per mantenir l’estret contacte existent i el nexe d’unió entre l’Alt i el Baix Empordà.

  En cas que el projecte d’un nou pont sigui inviable, una proposta que ens sembla interessant és estudiar la viabilitat d’ampliar les voreres peatonals laterals i adequar-les per tal que es pugui passejar d’una vora a l’altra del riu sense cap risc per als vianats.

  Creieu convenient que s’hagi prioritzat el projecte del poliesportiu?

  No vull entrar a valorar les motivacions que han portat a realitzar el projecte del poliesportiu. En tot cas, crec convenient subratllar una dada important que ja apareix en el darrer butlletí informatiu municipal: el projecte de poliesportiu s’aparta considerablement del que és habitual en aquesta mena de casos.

  Hi ha el reconeixement explícit d’haver volgut fer una obra que sigui emblemàtica pel municipi, però això té unes despeses afegides que són difícils d’assumir per un Ajuntament que té un pressupost anual d’uns 3.500.000 €.

  Si recordem bé el que diu el butlletí informatiu municipal, el cost del pavelló puja a uns 3.090.000 € dels quals només n’hi haurà subvencionats, en el millor dels casos, és a dir, afegint-hi una subvenció prevista però encara no confirmada de la Diputació de Girona, al voltant d’un 1.270.000 €. Això significa que faltaran per pagar gairebé 1.800.000 € que caldrà pagar amb fonts propis de l’Ajuntament (disponibilitat de líquid de caixa) més la subscripció d’un crèdit per la quantitat restant que encara manqui per finançar.

  Él pressupost d’un Ajuntament petit com és el de Sant Pere Pescador no és gaire elevat, però ens sembla que destinar els fonts propis de què es disposa per finançar el pavelló poliesportiu suposa hipotecar, com a mínim, els pròxims 4 anys de legislatura.

  És evident que una vegada adjudicades les obres del projecte bàsic i exectiu del pavelló poliesportiu aquest s’ha de tirar endavant. No fer-ho significaria haver d’indemnitzar el contractista per danys i perjudicis. La clau es troba en saber quin crèdit s’haurà de subscriure per pagar-lo. Recordem que l’Ajuntament té unes despeses corrents (nòmines del personal, etc.) que no hauria de deixar al descobert i que, per tant, no hauria de descapitalitzar-se per pagar el pavelló perquè després hauria de demanar un crèdit per fer front a les despeses més quotidianes.

  En altres paraules, això vol dir que el crèdit que s’haurà de subscriure és més elevat del previst, amb la qual cosa els interessos també mermaran els recursos econòmics del consistori per tirar endavant projectes de futur a curt i mig termini.

  Per acabar, val la pena reconèixer que les despeses per l’obra del pavelló esportiu són només la part fixa. Hi ha una altra despesa variable que cal tenir molt en compte i que és la despesa de manteniment d’un pavelló que té entre les seves instal•lacions: 4 vestidors de dimensions importants, 2 saunes i 1 sala de musculació, entre altres coses.

  Si bé és veritat que el pavelló poliesportiu és una cosa positiva perquè permetrà que la mainada de l’escola pugui fer-hi gimnàstica i altres activitats físiques esportives en unes òptimes condicions, cal veure quins altres usos al marge dels escolars serem capaços entre tots de donar a aquesta instal•lació.

  Quins projectes teniu per als immigrants nouvinguts?

  La immigració és un fenòmen que cal tractar amb molta cautel•la. Cal evidenciar que els Ajuntaments no tenen prou recursos ni prou competències com per fer-hi front d’una manera adequada. En canvi, tot i l’escassetat de recursos econòmics de què es diposa hem de ser els garants de l’educació primària i la sanitat bàsica com a drets fonamentals de les persones.

  Tenim la idea d’introduir la figura d’un mediador intercultural per enfortir els lligams entre els diferents col•lectius immigrants (gairebé el 35% del total de població empadronada) i la població autòctona del municipi. Ens interessa especialment posar l’èmfasi en que allò que ens preocupa és l’augment del benestar de tots i cadascun dels veïns de Sant Pere Pescador, independentment del seu lloc d’origen.

  És important que les comunitats immigrants existents al municipi hi trobin acomodament a través de la nostra història, la nostra cultura, la nostra llengua, els nostres elements identitaris, i que participin de tots ells. Sant Pere Pere no és un lloc excloent i no s’ha de permete el sorgiment de guetos perquè això voldria dir que entre tots no hem estat capaços de trobar un encaix al fenòmen de la immigració en la nostra comunitat. La multiculturalitat és present a la nostra societat i ha de ser vista com quelcom positiu que enforteix els llígams, no com a motiu de discòrdia i desunió.

  Tot i que no és comparable, crec que seria convenient que Sant Pere Pescador comencés a treballar en la idea d’un Pla d’acollida per a la immigració propi, tal i com s’ha fet a Banyoles amb uns resultats envejables. Les especialitats que reuneix un municipi com el nostre (activitat agrícola i activitat turística, pics estacionals molt accentuats, etc.) fan que el tipus d’immigració que s’acull sigui peculiar (provinent en la seva majoria de la zona del Magreb, de l’Àfrica negra i de Sudamèrica) i que, per tant, cal treballar en un pla estratègic per fer front a les noves onades d’immigració que poden venir i les seves necessitats, per anticipar-les, preveure-les i cercar-hi una solució entre tots i amb el màxim consens possible de totes les parts implicades.

  Aquesta mena de mesures necessiten la col•laboració de tothom i en cas de ser escollits creiem que és necessari que equip de govern i oposició treballin conjuntament per buscar el màxim consens en un tema tan sensible com aquest.

  Com veieu el futur de Sant Pere els propers 100 anys?

  Sincerament penso que qualsevol cosa que es pogués dir seria fer política-ficció i com que no ho sé, prefereixo no dir res. El que sí que sé és que els propers 10-15 anys són cabdals perquè Sant Pere agafi un o altre rumb. Podem apostar per fer un poble mitjà modern, amb uns serveis de qualitat, integrador i respectuós amb tothom, i que potenciï les riqueses que l’envolten i que ens han identificat com a comunitat al llarg dels temps, o bé caure en el parany del desencís, la manca d’il•lusió per fer les coses i l’anar tirant. Està a les nostres mans escollir què volem fer amb el lloc on vivim i no ens podem permetre el luxe d’anar a remolc dels esdeveniments.

  Cal estar preparats pel que ha de venir i això vol dir que cal treballar fort i amb il•lusió per tirar nous projectes endavant. En aquest sentit, estic plenament convençut que l’equip de treball que hem format per afrontar aquestes eleccions és garantia de capacitat de sacrifici per fer les coses ben fetes.

  A banda de que tot depèn de les circumstàncies, amb quins partits pactaríeu i amb quins no i per què? Quins altres possibles pactes preveieu?

  L’única formació política que no es presenta des de fa 12 anys és la nostra i el nostre objectiu és obtenir una majoria suficientment àmplia per governar. Ara bé, no ens tanquem les portes a cap possible pacte. No tenim una preferència política definida sobre amb qui pactar i amb qui no. Tot dependrà molt del missatge que ens enviï la gent amb els resultats obtinguts el 27 de maig. El que no farem serà cap disbarat polític per obtenir l’alcaldia ni equilibris polítics impossibles de suportar. Un cop vistos els resultats, i sempre que hi hagi aquesta predisposició per part de les altres candidatures, ens assentarem a parlar amb tothom. Per nosaltres no quedarà fer l’esforç per entendre’ns amb uns o altres. Les condicions es començaran a treballar sempre en base al programa polític propi i mirant de trobar un ampli consens en aquelles qüestions més rellevants.

  No hi ha cap posicionament polític en la gestió de la política municipal que justifiqui fer jocs de mans que no tinguin sentit. Si cal quedar-se a l’oposició 4 anys ens hi quedarem abans que acceptar pactes que no tinguin raó de ser. El que sí que crec, és que la gent no entendria massa bé que en cas de ser la llista més votada, ens quedéssim fora de l’equip de govern de l’Ajuntament.

  I no ho dic per una qüestió de protagonisme, sinó amb el ple convenciment que si una llista com la nostra, que es presenta de nou després de 12 anys d’absència, assoleix ser la més votada de les 3 que es presenten, això significa que el seu missatge ha arribat bé entre la gent i que, en teoria, els veïns volen que aquesta opció els representi.

  De totes maneres, les majories sempre sumen i si ens quedem a l’oposició perquè la suma de les altres llistes aconsegueix la majoria absoluta, ho farem amb tota la normalitat del món perquè això forma part del joc i les regles democràtiques.

  Pregunta específica

  El vostre partit és diu Independents per Sant Pere – Acord Municipal, però segons sembla aquest nom està relacionat a ERC, quin lligam hi teniu i d’on va sorgir la idea per tirar endavant el projecte?

  En primer lloc vull aclarir d’una vegada per totes que no hi ha cap rumor que valgui. Des de la nostra candidatura s’ha dit des d’un bon començament, fins i tot en el moment d’anar a buscar gent perquè formessin part de la llista, que aquesta era una candidatura de tarannà independent perquè entre nosaltres no hi ha ni una sola persona afiliada a cap partit polític i que teníem el suport d’ERC pel que fa a la logística de partit i al suport jurídic i de propaganda electoral.

  Sempre hem dit que estem lligats a ERC mitjançant la seva marca blanca que és Acord Municipal, la qual cosa significa que els vots que es recompten a Sant Pere Pescador a favor de la nostra candidatura van a parar a ERC a l’hora de fer la composició del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i de la Diputació de Girona. Ens hem esforçat per deixar clar tot això des de bon començament i no crec que hi hagi ningú en tot el municipi que es pugui sentir enganyat per no haver facilitat aquesta informació.

  M’agradaria afegir que les marques blanques han estat utilitzades en més de 600 llistes arreu de Catalunya en aquestes municipals i que tant la Junta Electoral Central, com el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional han rebutjat els recursos presentats per CiU contra el fet que els vots de les marques blanques vagin a parar al PSC (quan la marca blanca és Progrés Municipal –PM-), a ERC (quan la marca blanca és Acord Municipal –AM-, el nostre cas) o a IC-Verds (quan la marca blanca és Entesa pel Progrés Municipal –EPM-) a l’hora de constituir els Consells Comarcals i les Diputacions Provincials.

  Pel que fa a la idea per tirar endavant el projecte, aquesta va sorgir després de parlar amb persones que han format part de la política municipal del poble en projectes anteriors i sempre vinculats a ERC. Després de mantenir diversos contactes, xerrades i unes quantes reunions, ens vàrem adonar que teníem una mateixa manera de pensar sobre alguns dels temes més importants de la política municipal i entre uns i altres vam anar convencent a la gent per formar la llista. El que sí que vull aclarir és que en tot moment he tingut plena llibertat i independència per formar una llista en la qual em sentís còmode encapçalant-la.

  Com a anècdota, m’agradaria comentar que a l’hora de llegir davant la gent la meva proposta de llista i l’ordre dels seus membres, només la vaig haver de dir una vegada ja que tothom va estar-hi d’acord. Això diu molt del grau d’entesa entre nosaltres i del fet que estem d’acord en la visió del poble.

  Honestament, formar un bon equip és el més important, i no només en la política. Sense un bon equip és impossible que les coses surtin bé i es puguin tirar endavant perquè segur que apareixeran situacions difícils de superar que seran més suportables si t’envoltes d’un grup humà que fa possible un bon ambient de treball. No tinc el més mínim dubte que la nostra llista reuneix totes aquestes característiques: formació i solvència professional. Però per damunt de tot, crec que allò fonamental és que compartim una forma molt similar d’entendre el que volem per Sant Pere Pescador i que tenim una il•lusió terrible per treballar perquè aquesta idea es faci realitat.

  Noves preguntes:

  Penseu fer dedicació plena?
  - La veritat és que fa falta veure quines són les necessitats actuals de l’Ajuntament a nivell d’organització interna. Tot i que aquesta és una qüestió que ja ens hem plantejat, no puc afirmar res amb rotunditat.

  En principi, sembla que tothom coincideix que la dedicació ha de ser, com a mínim, de mitja jornada. Entenent que aquesta mitja jornada es convertirà en molts casos en jornada sencera. No obstant, crec que aquesta hauria de ser una decisió molt meditada i consensuada al màxim amb els altres partits polítics perquè afecta al funcionament de l’Ajuntament com a institució.

  -Què penseu fer per la gent gran?
  - Tal i com ja hem dit al nostre programa, tenim la intenció que aquest col•lectiu participi activament de la vida del poble, col•laborant al màxim per tal que es facin tota mena d’activitats on puguin participar. Volem que el col•lectiu de la gent gran, però també el de la gent jove, s’impliquin activament en la vida municipal, aportant tot allò de valuós té la seva experiència i les seves ganes i il•lusió per fer coses.

  Per altra banda, en el nostre decàleg (punt 10) ja apareix que establirem un conveni amb el Consell Comarcal del ‘Alt Empordà (CCAE) per donar assistència domicilària a la gent gran en funció de les necessitats específiques.

  Al Bon Relax hi ha 32 vivendes a l’Avinguda d’Empúries, d’aquestes n’hi ha 11 que hi viuen tot l’any i hi tenen sortida de vehicles. Les darreres legislatures han fet ben poc per evitar la perillositat de l’Avinguda d’Empúries tot i que a banda dels senyals, es pot posar enllumenat, semàfors, passos de vianants, voreres, un radar o sotracs. Què penseu fer fer-hi a curt termini?
  - Pel que fa a les actuacions relacionades amb augmentar la seguretat a l’Av. Empúries, cal dir que totes aquestes mesures per augmentar les senyalitzacions i els accessos ja estan incloses en el programa electoral, en un intent de racionalitzar el trànsit a l’interior de la vila i de millorar aquelles coses que no funcionen.
  No obstant, tornem a repetir que aquesta serà una legislatura (i probablement la següent també) en què no es podrà fer una despesa adequada atès que la inversió feta en el pavelló poliesportiu és d’una quantitat de diners molt important. Intentarem arreglar i millorar aquelles coses que es considerin prioritàries, però s’haurà de fer un esforç per entendre que les coses que no es poden arreglar totes de cop i que s’haurà d’anar a poc a poc i fase a fase.
  Les dotacions bàsiques mínimes: voreres, enllumenat públic i pavimentació són les prioritàries, mentre que la resta es faran de manera progressiva en funció de la disponibilitat pressupostària de l’Ajuntament.

  Donat que no hi ha amplada suficient a l’Avinguda per fer-la prou segura, a llarg termini hi ha un pla aprovat per fer una nova carretera cap a l’est de la urbanització, teniu intenció de portar aquest projecte endavant aquesta legislatura?
  - En relació amb el pla per fer una nova carretera, és difícil dir si es podrà fer en aquesta legislatura o no. Sincerament, a títol personal ho veig improbable i inviable per diversos motius: econòmics i d’agenda política.

  La meva pregunta és per als tres candidats: A la primera pregunta únicament cal respondre SI o NO

  “Consideren que l’Avinguda d’Empúries reuneix las condicions mínimes de seguretat per a les persones que volen anar en bicicleta des dels càmpings fins al poble i, també, per a les persones que tenen la seva vivenda en aquesta avinguda?.”
  - Sense més informació al respecte, aquesta pregunta no es pot contestar només amb un sí o no.

  Fins a quin punt és important la seguretat de les persones?.
  - La seguretat de les persones sempre és el més important de tot. Però el que no es pot fer és afirmar que a l’Av. Empúries no es compleixen les mesures mínimes de seguretat sense tenir més dades que així ho corroborin. Com que no tinc prou informació per fer una afirmació d’aquesta mena, prefereixo contestar-la quan sàpiga alguna cosa més amb dades contrastades i comparant la situació dels accessos a l’Av. Empúries amb altres casos similars en altres llocs.

  Cal tenir en compte que, a l’estiu, la majoria dels ciclistes solen ser famílies amb criatures i que, d’altra banda, una carretera segura potenciaria una imatge de Sant Pere més ecològica i respectuosa amb el medi.

  -

  Soc veïna del Bon Relax de St. Pere des de desembre del 2003, concretament de l\' avinguda d\' Empúries (Bon Relax I), tinc varies preguntes a fer:
  1.- M\' agradaria saber com pensen solucionar el tema de la seguretat d\' aquesta avinguda, tot i que gairebé tothom la coneix o bé com la carretera de l\' Escala o dels campings i per la qual cosa es podria dir que els conductors que no viuen en el Bon Relax no respecten el senyal de prohibit anar-hi a més de 40. A més de la manca de pas de zebra per poder travesar l\' avinguda.

  - Aquesta pregunta ja queda contestada amb la resposta a la pregunta anterior.


  2.- El tema de l\' enllumenat a l\' Avinguda, al desembre del 2003 vaig fer una instància demanant un llum per poder sortir al menys a llençar les escombraries. A data d\' avui no he rebut cap mena de resposta.
  - No podem responsabilitzar-nos pel fet que l’equip de govern actual no hagi respost a una instància d’una particular. El nostre compromís és fer una política de proximitat per a les persones i, per tant, intentarem contestar a tothom en un marge de temps raonable. Cal estudiar la possibilitat d’instal•lar un punt de llum provisional en el lloc concret que vostè pregunta, però sense més coneixement es fa difícil poder dir el què.

  3.- Reciclatge. No hi ha prous contenidors de reciclatge de vidre, envasos i cartró a l\' urbanització.
  -
  La millora en la gestió de residus ja està inclosa en el nostre programa. S’ha de mirar quin és el règim de prestació del servei de recollida i gestió de residus amb l’empresa actual i proposar noves actuacions. El que sí que està clar és que, com a mínim, es podrà augmentar la recollida selectiva d’envasos de vidre, que depèn del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE).

  L\' urbanització Bon Relax ha estat molt olvidada per l\' únic alcalde que jo he conegut, m\' agradaria moltísim que fesin un tomb per tota l\' urbanització i molt especialment on vivim nosaltres amb la nostra filla de 4 anys, que té molta por de travesar el carrer i em de fer "birgueries" per poder sortir de casa amb el cotxe o simplement per anar a passejar.
  - A títol personal, intentaré fer tots els esforços perquè tothom es senti ben representat en el nou Ajuntament i transmetre la imatge que fem tot allò que està a les nostres mans per millorar la qualitat de vida i el benestar de totes les veïnes i veïns de Sant Pere, independentment de si aquests viuen al nucli del municipi o a les urbanitzacions. Aquest és un compromís propi que penso assumir i al qual no renunciaré.

  Moltes gràcies.
  Pregunta per Independentes per SPP – AC (si els altres partits també voleu respondre sobre els usos de la platja crec que també els pot ser interessant)

  Bona tarda,

  voldríem fer una pregunta relacionada amb la vostra proposta núm. "21) Redacció d\'un Pla especial d\'ordenació de platges que reguli els requisits que han de regir les activitats en aquest entorn" :

  ¿Per a l\'elaboració del Pla Especial d\'Ordenació de Platges tindreu en compte les opinions i necessitats de les entitats i les persones que des de fa molt de temps estem treballant de forma legalitzada en aquesta platja?
  En cas afirmatiu, ¿quan teniu pensat fer una reunió per iniciar el Pla?

  - El Pla especial d’ordenació de platges es farà tenint en compte l’opinió de tothom: veïns, sector turístic, sector restauració i petit comerç, practicants d’esports nàutics, empreses, etc. Ara bé, tothom ha de ser conscient que la solució no farà content a tothom i que hem de ser capaços de negociar per fer allò que sigui millor per al municipi i no per a col•lectius concrets. La redacció d’un Pla especial de platges no és una cosa que es pugui fer un pocs mesos sinó que cal un període de temps més llarg per recollir les impressions i inquietuds de tothom. Les empreses que hi treballeu des de fa temps i que sabeu el valor que té l’entorn també heu de comprendre que els qui esteu desenvolupant una activitat amb ànim de lucre heu de pagar per tal que algun benefici es quedi al poble. En aquest sentit, ningú ha parlat de fer pagar unes taxes inassumibles pels professionals del sector, tot i que en cas que aquestes s’hagin de revisar, això es farà d’acord amb els criteris establerts en altres zones on es permet aquesta mateixa tipologia d’activitats. Es vol regularitzar una situació que en aquests moments és, per dir-ho d’alguna manera, al•legal. Cal compatibilitzar la pràctica d’esports nàutics i aquàtics amb el respecte per tota aquella gent que només vol descansar i que buscar relaxar-se tranquil•lament a la platja. El que no pot ser és que la gent tingui sensació d’inseguretat quan vol anar a banyar-se o a prendre el sol. Les zones específiques hauran d’estar ben delimitades i s’hauran de respectar escrupulosament les distàncies de seguretat que es fixin.

  Salutacions cordials,

  Xavier Casorrán
  President Ones Club Esportiu

  PREGUNTES ALS TRES ALCALDABLES: quines solucions pensen prendre a curt termini dels següents temes:

  * Avda. d\'Empuries, avui, vehicle direcció L\'Escala, vehicle direcció Sant Pere, sis ciclistes direcció L\'Escala i quatre direcció Sant Pere, tots al mateix temps. No ha passat res. Qui sap que passarà demà o a 20 de juliol! Cal, encara que sigui eventual fins poder-ho fer definitiu una solució ràpida.
  - Crec que la pregunta de la seguretat a l’Av. Empúries ja ha estat contestada en paràgrafs anteriors.

  * Es posen pilones a les voreres del centre del poble perquè els cotxes no hi aparquin, perfecte, però ara els qui ho feien deixen el cotxe al mig del carrer. Per anar a la fleca, a la botiga d’electrodomèstics, a la peixateria, a la llibreria, a la farmàcia, a correus, a la botiga de queviures...Quans accidents provocaran per manca de visibilitat, quans col•lapses circulatoris tindrem de més aquest estiu? Potser posar multes reclutaríem el suficient per pagar el sou d\'un empleat municipal més i al tocar la butxaca a la gent els tornaria més cívics? També requereix una solució d’urgència.
  - No hi ha una policia local que permeti imposar multes i no creiem que les mesures sancionadores siguin les més adients per evitar els comportaments incívics. Tal i com ja hem dit abans, la millora de les senyalitzacions, incloses les de prohibició d’aparcar ja estan compreses en el nostre programa electoral i és una situació que volem millorar.

  *Es normal que tinguem que utilitzar el cotxe per poder reciclar ja que els contenidors selectius son a molta distancia i no al costat de tots els orgànics?
  - No, no és normal haver d’utilitzar el cotxe per reciclar. Per desgràcia, Sant Pere no té un pla de contenirització establert i els punts de contenidors són molt llunyans entre si i sense un criteri específic. La nostra proposta és que aquelles zones d’aportació de residus amb un volum més gran gaudeixen de totes les facilitats per poder reciclar. Òbviament, no totes les zones podran disposar de tots els contenidors adients: rebuig, recollida selectiva de vidre, envasos de plàstic, paper i cartró, residus verds i fracció orgànica, però és que això no ho tenen ni els pobles més grans.Sigui com sigui, hi haurà més contenidors a disposició de les persones.

  Tots tres aspirants s\'omplen la boca per parlar del Fluvià. Tenen present que som l’únic poble de tots els que en gaudim que li donem tota la porqueria de les nostres cases? I si la depuréssim primer? Obres, llars, casals, pavelló, futbol... molt bé, però depuradora, prioritari.
  - La depuradora està inclosa en el Pla de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU) de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquesta té previst executar el projecte de la depuradora de l’Escala-Albons en el període 2008-2012. A partir d’aquí l’única cosa que es pot fer és aprofitar els contactes existents amb l’ACA per agilitzar els tràmits i que la depuradora s’executi el més aviat possible dins aquest termini.

  És veritat que l’impacte que tenen les aigües residuals en el riu Fluvià és terrible, però l’Ajuntament per si sol, al marge de la resta d’administracions, no pot fer-hi res.
  Malgrat tot, fins que la depuradora no sigui una realitat la vida diària del poble no es pot aturar i, per tant, la resta de projectes ja començats: pavelló esportiu, camp de futbol, etc. han de continuar tirant-se endavant perquè la vida quotidiana ha de seguir.


  Pla General d'Ordenació Urbanística - PGOU 2006

  Enguany es posa en exposició pública els plans d''ordenació urbanística segons Decret Legislatiu 1/2005, Text refós de la Llei d''Urbanisme", art. 57 i següents. Podeu veure''n més referències al web de la Generalitat

  Pel que fa a Sant Pere Pescador te els següents tres plànols:


  Copyright 2006 - 2011 · SantPerePescador.com · Emporda Disseny Web · Avís Legal · Anuncia't · Contacte
  SantPerePescador.cat no te cap vinculació amb l'Ajuntament de Sant Pere Pescador
  Syndicate content